فرم های کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/26-5:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام فرم دانلود
 فرم اوليه جهت كارشناسي پايان نامه در گروه  formkarshenasi.doc
فرمت پوروپوزال propozalk.doc 
 چك ليست تحويل پروپوزال كارورزي  checlistkarvari.doc
 فرم رضايت آگاهانه  Rezayatagahane.doc
چك ليست بررسي كدهاي اخلاقي cheklist akhlaghi.pdf 
چك ليست بررسي كدهاي اخلاقي مركز تحقيقات بيهوشي  checklistmarkaztahghighat.doc
فرم پايش formpayesh.doc 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir