فرم های واحد تدارکات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/01-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
فرم های واحد تدارکات
درخواست تحویل کالا از انبار(واحد صادرکننده خود واحد می باشد)
درخواست خرید کالا(واحد صادرکننده انبار می باشد)
 درخواست خرید خدمت(واحد صادرکننده کارپردازی می باشد)

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir