فرم های دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/26-5:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام فرم دانلود
فرم اوليه جهت كارشناسي پايان نامه در گروه formkarshenasi.doc
فرمت پروپوزال  propozal.doc
چك ليست تحويل پروپوزال دستياري  cheklistdastyari.doc
 فرم رضايت آگاهانه  Rezayatagahane.doc
چك ليست بررسي كدهاي  اخلاقي cheklist akhlaghi.pdf 
چك ليست بررسي كدهاي اخلاقي مركز تحقيقات بيهوشي  checklistmarkaztahghighat.doc
فرم پايش  formpayesh.doc
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir