فرم اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/05-11:14
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir