فرمهای کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام فرم دریافت فرم
 1 پروپوزال کارورزی propozal
2 فرم صورتجلسه دفاع form
3 چک لیست بررسی کدهای اخلاقی formA
4 طریقه صحافی  form5.doc
5 فرم رضایت آگاهانه form R
6 چک لیست ارائه پروپوزال فرم  B Form B
7    

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir