فرمهای آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 فرم درخواست حذف پزشکی
فرم درخواست دانشجو
فرم ثبت نام آزمون جامع علوم پایه
فرم درخواست المثنی کارت دانشجویی
آئین نامه ها
بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی دانشجویان
آئین نامه برگزاری دوره MD-phDمصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/3/9
مجموعه آئین نامه،دستورالعمل ها و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول رفتار حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی عمومی(1)
مجموعه دستورالعمل ها و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول رفتار حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی عمومی(2)
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
آئین نامه دوره استیودنتی و اکسترنی
آئین نامه استاد راهنما
 آئین نامه دوره ICM
شرایط و ضوابط بررسی موجه نمودن غیبت دانشجو به دلایل پزشکی
آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/5/1
آئین نامه جدید نقل و انتقال 97-96
فرآیندها
قابل توجه کارورزان متقاضی میهمانی
قابل توجه کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که متقاضی یکی از موارد انتقالی،میهمانی و یا جابجایی اینترن با اینترن از دانشگاه دیگر می باشند.
فلوچارت اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی
فلوچارت مراحل تطبیق دروس

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir