فرصت مطالعاتی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها ، فرم ها و لیست مدارک مورد نیاز جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
فرآیند مدارک مورد نیاز آئین نامه فرم
فرآیند مدارک قبل از سفر آئین نامه فرم درخواست استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی خارج از کشور
  مدارک بعد از سفر   فرم گزارش استفاده از دوره فرصت مطالعاتی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir