فرایندها در جشنواره شهید مطهری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/22-11:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان فرآیند مجریان همکاران سال رتبه در جشنواره
1 تدوین، پیاده سازی، پایش و ارزشیابی شاخص های ارتقای عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی اصفهان براساس نتایج اعتباربخشی موسسه ای مریم آویژگان، شهرزاد شهیدی محمد زنگنه 1397 برتر
2 تسهیل تهیه منابع آموزشي بومي در راستای اهداف بسته توسعه و ارتقای زيرساخت های آموزش علوم پزشکي: تدوين ابزارهای تهیه درسنامه در دانشکده پزشکي شامل فرايند عملیاتي، اساسنامه، چارچوب ظاهری و چک لیست های ضوابط ظاهری، علمي و نشر وجیهه وفامهر، شهرزاد شهیدی حسین صادقي، امید يقیني، اعظم سلیماني، فیروزه معین زاده، مرجان گلشني، مژگان مرتضوی، مريم آويژگان 1397 پذیرفته شده
3 طراحي، اجرا و ارزشیابي کارگاه نقد تدريس با هدف کمک به استقرار سیستم ارزشیابي تکويني اساتید (اقدام پژوهي) و تعیین نیازهای آموزشي اساتید با استفاده از تحلیل محتوای نقدها (مطالعه کیفي) وجیهه وفامهر، شهرزاد شهیدی نیکو يماني، فريبا حقاني، اطهر امید، سپیده جمشیديان، مريم آويژگان 1396 پذیرفته شده
4 ارتقای تدریس در عرصه های آموزشی مختلف در دانشکده پزشکی اصفهان شهرزاد شهیدی، مریم آویژگان فریبا حقانی، اطهر امید، امیرعباس کارگشایی، رسول محمدی،  فاطمه مختاری، پردیس نعمت الهی، پیمان متقی، امیرمحمد آرمانیان، محسن کلاهدوزان، علی اخوان، بهناز انصاری، آذین شایگان فر، فیروزه معین زاده، الهه زارعان، محمد شعربافچی زاده 1396 پذیرفته شده
5 برنامه عملیاتی در راستای توسعه گروه آموزشی مریم آویژگان، شهرزاد شهیدی محمدرضا صبری، وحید عشوریون، آتوسا اسماعیلی، محمدجواد زنگنه 1396 مطلوب
6 حقوق و وظایف من چیست؟ (طراحی، اجرا و ارزشیابی الگوی حقوق متقابل استاد و دانشجو) مریم آویژگان، علی اصغر پورشاه نظری کامیار مصطفوی زاده، عباس رضایی، علی والیانی، فرخنده پورسینا، زهرا غیور، فرشته آل صاحب فصول، محمدامین طباطبایی فرد، ، بهمن رشیدی 1395 پذیرفته شده
7 توسعه رهبری برنامه درسی در دوره تحصیلات تکمیلی مریم آویژگان ابراهیم میرشاه جعفری، احمدرضا نصر، طاهره چنگیز 1394 پذیرفته شده
8 بررسی میزان استقبال اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی از دریافت بازخورد ارزشیابی آموزشی روز تولد حمیدرضا رحمتی، شقایق حق جوی جوانمرد مریم آویژگان 1393 پذیرفته شده
9 طراحی و اجرای آزمون MiniCEX گروه داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان الزهرا (س) فرزانه اشرفی، وحید عشوریون - 1393 پذیرفته شده
10 تدوین و طراحی ابزاری جهت تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مریم آویژگان - 1392 پذیرفته شده
11 برگزاری آزمون ارزیابی مهارت CPR دانشجویان رشته پزشکی آتوسا اسماعیلی، وحید عشوریون مریم آویژگان 1392 پذیرفته شده
12 قابلیت هایی که یک پزشک عمومی فارغ التحصیل باید کسب کند علی اصیلیان، پروانه نصری مریم آویژگان 1392 پذیرفته شده
13 تدوین و طراحی برنامه درسی جدید دوره علوم پایه پزشکی عمومی مریم آویژگان، وحید عشوریون - 1392 پذیرفته شده
14 تجارب اعضای هیات علمی در خصوص سیستم نوین تدریس دیجیتال و الکترونیک دروس بافت شناسی عملی و نظری     1391 پذیرفته شده
15 ارتقاء آموزش دانشجویان پزشکی دوره اکسترنی ارتوپدی هم زمان با آموزش آناتومی محمدهادی نورایی مریم آویژگان 1391 پذیرفته شده
16 افزایش میزان تداوم یادگیری با بکارگیری شیوه تدریس مباحثه شهناز رضوی مریم آویژگان 1391 پذیرفته شده
17 سیاست گذاری و هدایت گروه های آموزش در جهت ارزیابی مهارت های بالینی در پایان دوره کارآموزی آتوسا اسماعیلی، گیتا فقیهی علي اصيليان، وحيد عشوريون، اطهر اميد، مريم آويژگان، مصطفي دهقاني، پروانه نصري، مرضيه حسيني 1390 حد نصاب
18 تهیه مجموعه الکترونیکی تاریخچه 20 ساله بازنگری برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی اطهر امید، مریم آویژگان شقايق حق جوي جوانمرد، وحيد عشوريون، علي اصيليان، پروانه نصري، مرضيه حسيني، محمد دادگسترنيا، مصطفي دهقاني، آتوسا اسماعيلي 1390 مطلوب
19 حضور دانشجويان در عرصه هاي واقعي: گامي در جهت پاسخگويي به جامعه فرزین خوروش، اطهر امید محسن ميداني، بهروز عطايي، کتايون طائري، فريبا فريد، مژگان طالبي، مهدي فارسي، آزاده ملکيان، مصطفي دهقاني پوده 1390 پذیرفته شده
20 مدیریت آموزشی گروه های اکسترنی با استفاده از ابزار طرح درس برای دانشجویان اطهر امید مصطفي دهقاني، وحید عشوريون، مريم آويژگان، آتوسا اسماعيلي، محمدرضا اخلاقي، علی موسوي، احمد چيت ساز، وحید شايگان نژاد، نسترن ايزدي مودی، مهرداد مسعودي فر، بهزاد شمس، فریبرز مکاريان، بابک تميزي فر، محمد جاودان، فرزین خوروش، محسن ميداني 1389 حد نصاب
21 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره استیودنتی و اکسترنی وحید عشوریون حسن رزمجو، محمدرضا صبري، علي موسوي، محمدرضا اخلاقي، احمد شواخي، علي اصيليان، محمد گرک يراقي، اطهر اميد، مصطفي دهقاني، مريم آويژگان، آتوسا اسماعيلي 1389 برتر
22 تعيين حداقل هاي ضروري يادگيري دروس علوم پايه پزشکي شقایق حق جوی جوانمرد، اطهر امید - 1389 پذیرفته شده
23 طراحي و تدوين راهنماي يادگيري جهت دانشجويان دوره استيودنتي و اكسترني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اطهر امید وحيد عشوريون، احمد شواخي، طاهره چنگيز، فريبرز مکاريان، محمد جاودان، علی موسوي، وحید شايگان نژاد، نسترن ايزدي مودی، فرشاد روغني، لقماني، محمدرضا اخلاقي، بتول اقبالي 1389 پذیرفته شده
24 بررسي تأثير آموزش چهره به چهره بر كيفيت آزمون هاي دروس تئوري دانشجويان مقطع علوم پايه در نيمسال دوم 87 آتوسا اسماعیلی رسول صالحي، شهرام شايان، حسين فاضلي، مرضيه حسيني 1389 پذیرفته شده
25 نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مریم آویژگان وحيد عشوريون، طاهره چنگيز، علي اصيليان 1388 حد نصاب
26 ارزشیابی بالینی مبتنی بر لاگ بوک     1387 برتر
27          

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir