فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/21-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

مدیناسادات جوادی

97

modina.javadi@yahoo.com

فاطمه هدایتی

97

 

لیلا کارشناس 97

KRS.leila@gmail.com

فرانک صیدی

97

Faranakseydi71@gmail.com

نسیم قاسمی

97

alipilevar26@yahoo.com

سال دوم

محمدرضا انصاری

 

mrasepahan@gmail.com

صادق برادران مهدوی

 

sadegh.b.mahdavi@gmail.com

نجمه سالک

 

n.salek.mui@gmail.com

شیوا فخاری

 

shiva.fakhari1@gmail.com

مرجان قصری

 

marjanghasri25@gmail.com

شروین غفاری  

 

سال سوم

مریم سادات هاشمی   maryam_hashemi@yahoo.com

مهرداد رضایی

95

mehrdad_rezaie91@yahoo.com

هاجر آقایی

95

saghaei826@gmail.com

مهرنوش پرورش

95

masoudse@live.com

فاطمه عباسی

95

fatemeh_abasi10@yahoo.com

فائزه سادات مرتضوی 95

f_9268@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir