فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-11:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول
  شهریور 98  
  شهریور 98  
  شهریور 98  
  شهریور 98  

سال دوم

مدیناسادات جوادی

مهر 97

modina.javadi@yahoo.com

فاطمه هدایتی

مهر 97

 

لیلا کارشناس مهر 97

KRS.leila@gmail.com

فرانک صیدی

مهر 97

Faranakseydi71@gmail.com

نسیم قاسمی

مهر 97

alipilevar26@yahoo.com

سال سوم

محمدرضا انصاری

مهر 96

mrasepahan@gmail.com

صادق برادران مهدوی

مهر 96

sadegh.b.mahdavi@gmail.com

نجمه سالک

مهر 96

n.salek.mui@gmail.com

شیوا فخاری

مهر 96

shiva.fakhari1@gmail.com

مرجان قصری

مهر 96

marjanghasri25@gmail.com

شروین غفاری مهر 96

 

پروین فطرس مهر 96  

سال سوم

مریم سادات هاشمی   maryam_hashemi@yahoo.com

مهرداد رضایی

95

mehrdad_rezaie91@yahoo.com

هاجر آقایی

95

saghaei826@gmail.com

مهرنوش پرورش

95

masoudse@live.com

فاطمه عباسی

95

fatemeh_abasi10@yahoo.com

فائزه سادات مرتضوی 95

f_9268@yahoo.com

آیدین حیدری 95  
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir