فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   
   
   

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول
مژگان آقایی شهریور 98 mozhi.aghaei@gmail.com
شایان بهنام منش شهریور 98 shayan.behnammanesh@gmail.com
حمید رضا قاسمی شهریور 98 Dr.ghasemi85@gmail.com
حسین محمدی بریمانلو شهریور 98 hoseinmohammadi753@gmail.com
هادی حامدفر مهر 98 hadi_hamedfar@yahoo.com

سال دوم

مدیناسادات جوادی مهر 97 modina.javadi@yahoo.com
فاطمه هدایتی مهر 97 fatemehedayaty@yahoo.com
لیلا کارشناس مهر 97 KRS.leila@gmail.com
فرانک صیدی مهر 97 Faranakseydi71@gmail.com
نسیم قاسمی مهر 97 alipilevar26@yahoo.com

سال سوم

محمدرضا انصاری مهر 96 mrasepahan@gmail.com
صادق برادران مهدوی مهر 96 sadegh.b.mahdavi@gmail.com
نجمه سالک مهر 96 n.salek.mui@gmail.com
شیوا فخاری مهر 96 shiva.fakhari1@gmail.com

مرجان قصری

مهر 96

marjanghasri25@gmail.com

شروین غفاری مهر 96

shghaffari@yahoo.com

پروین فطرس مهر 96 parvin6886@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir