فراگیران گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/22-5:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
          ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

         سال ورود

Email

                                         سال اول
1 مژگان آقایی شهریور 98 mozhi.aghaei@gmail.com
2 شایان بهنام منش شهریور 98 shayan.behnammanesh@gmail.com
3 حمید رضا قاسمی شهریور 98 Dr.ghasemi85@gmail.com
4 حسین محمدی بریمانلو شهریور 98 hoseinmohammadi753@gmail.com
5 هادی حامدفر مهر 98 hadi_hamedfar@yahoo.com
 

                                       سال دوم

6 مدیناسادات جوادی مهر 97 modina.javadi@yahoo.com
7 فاطمه هدایتی مهر 97 fatemehedayaty@yahoo.com
8 لیلا کارشناس مهر 97 KRS.leila@gmail.com
9 فرانک صیدی مهر 97 Faranakseydi71@gmail.com
10 نسیم قاسمی مهر 97 alipilevar26@yahoo.com
 

                                     سال سوم

11 محمدرضا انصاری مهر 96 mrasepahan@gmail.com
12 صادق برادران مهدوی مهر 96 sadegh.b.mahdavi@gmail.com
13 نجمه سالک مهر 96 n.salek.mui@gmail.com
14 شیوا فخاری مهر 96 shiva.fakhari1@gmail.com
15

مرجان قصری

مهر 96

marjanghasri25@gmail.com

16 شروین غفاری مهر 96

shghaffari@yahoo.com

17 پروین فطرس مهر 96 parvin6886@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir