فراگیران کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

Email

ژنتیک

انیس خلفیان 96 anis.khn1993@gmail.com
مائده خسروی 96 khosravi.maedee@gmail.com
ملیحه نجفلو 96 malih.najaflu@gmail.com
فاطمه فخردوزدوزانی 95 fatemefakhr.d@gmail.com
لیلا صابری 95 leilasaberi2820@gmail.com
نیوشا مولوی 95 newmolavi@gmail.com
مرضیه حسین زاده 95 hoseinzadeh.mrz@gmail.com
پانیذ میار 95 panizmiar11@gmail.com
زهرا ابراهیمی  95 ebrahimi.zhr@gmail.com

مائده گنجی

94

m.ganji1372@gmail.com

روشنک سید سجادی

94

Roshan.s_89@yahoo.com

زهرا جزعباسعلیان

94

zahrajoz@yahoo.com

بیوتکنولوژی

یداله عزیزی 96 yaak6769@gmail.com
یاسین اشراقی 96 yasineshraghi1994@gmail.com
رضوان ادیبی 96 rezvan.adibi@gmail.com
زهرا قاسمی نژاد 96 z.ghaseminezhad92@gmail.com
زهرا تولایی 96 zahratavalaei@yahoo.com
زهره امیرخانی 95 z.amirkhani.esf@gmail.com
پریسا باقری 95 parisa.bagheri.59@gmail.com
آوا قدیری 95 ava.ghadiriii@gmail.com
الناز رحیمی  95 elirahimi71@gmail.com
ضحی کمالی 95 zkamali1373@gmail.com
مهسا رحیمی  95 m.rahimi1822@gmail.com
زینب عبداللهی  95 abdollahizeynab@yahoo.com

مهدیه سرمدی

94

Magdieh.sarmadi@yahoo.com

فرنوش کیانپور

94

Levin_no1@yahoo.com

نوشین زاهدی

94

Zahedi.nsh@gmail.com

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir