فراگیران کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

E-mail

ژنتیک

الناز حمامی 98 behnaz.hamami1994@gmail.com
نسا کاظمی فرد 98 Nesa3176@gmail.com
آنوشا نیازمند 98 Anoosha1271836777@gmail.com
مریم حسینی  98 mhosseini.a96@gmail.com
مهدی جهانی 98 mmehdi_jahani@yahoo.com
زهرا محمدی  97 z.mohammadi1270@gmail.com
صدرا صالحی 97 Salehisadra7@gmail.com
بصیره بهرامی 97 b.bahrami995@gmail.com
فائزه بنی احمدی 97 faezeahmadi137@yahoo.com
انیس خلفیان 96 anis.khn1993@gmail.com
مائده خسروی 96 khosravi.maedee@gmail.com
ملیحه نجفلو 96 malih.najaflu@gmail.com
فاطمه فخردوزدوزانی 95 fatemefakhr.d@gmail.com
لیلا صابری 95 leilasaberi2820@gmail.com
نیوشا مولوی 95 newmolavi@gmail.com
مرضیه حسین زاده 95 hoseinzadeh.mrz@gmail.com
پانیذ میار 95 panizmiar11@gmail.com
زهرا ابراهیمی  95 ebrahimi.zhr@gmail.com

مائده گنجی

94

m.ganji1372@gmail.com

روشنک سید سجادی

94

Roshan.s_89@yahoo.com

زهرا جزعباسعلیان

94

zahrajoz@yahoo.com

بیوتکنولوژی

سپیده ناصری 98 sepideh1374nasseri@gmail.com
مینا دادخواه 98

Minadadkhah733@gmail.com

الهام غفوری 98 elhamghafuri412@gmail.com
فاطمه تابنده 98 fatemehtabandehfv.7593@gmail.com
عرفان خرم 97 erfankhorram96@gmail.com
زهرا رمضانی 97 Ramazani.zahra@yahoo.com
منصور بوسعیدی  97 rezaei464@gmail.com
راضیه رضائی 97 rezaei464@gmail.com
یداله عزیزی 96 yaak6769@gmail.com
یاسین اشراقی 96 yasineshraghi1994@gmail.com
رضوان ادیبی 96 rezvan.adibi@gmail.com
زهرا قاسمی نژاد 96 z.ghaseminezhad92@gmail.com
زهرا تولایی 96 zahratavalaei@yahoo.com
زهره امیرخانی 95 z.amirkhani.esf@gmail.com
پریسا باقری 95 parisa.bagheri.59@gmail.com
آوا قدیری 95 ava.ghadiriii@gmail.com
الناز رحیمی  95 elirahimi71@gmail.com
ضحی کمالی 95 zkamali1373@gmail.com
مهسا رحیمی  95 m.rahimi1822@gmail.com
زینب عبداللهی  95 abdollahizeynab@yahoo.com

مهدیه سرمدی

94

Magdieh.sarmadi@yahoo.com

فرنوش کیانپور

94

Levin_no1@yahoo.com

نوشین زاهدی

94

Zahedi.nsh@gmail.com

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir