فراگیران کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-13:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

فاطمه حیدری

فیزیک پزشکی

92

ویدا رضایی

فیزیک پزشکی

92

عاطفه شیروانی

فیزیک پزشکی

92

ریحانه فرجی

فیزیک پزشکی

92

انسیه قمی

فیزیک پزشکی

92

مینا ملک پور

فیزیک پزشکی

92

مریم ملکی

فیزیک پزشکی

92

سکینه نوشادی

فیزیک پزشکی

92

وجیهه احمدیان نجف آبادی

فیزیک پزشکی

93

مهنوش اصلانی

فیزیک پزشکی

93

نیما رضاقلی زاده

فیزیک پزشکی

93

سهیلا شریفیان جزی (بدون آزمون)

فیزیک پزشکی

93

الیاس علی بیگی

فیزیک پزشکی

93

سمیه کریمی

فیزیک پزشکی

93

هادی اکبری زاده

فیزیک پزشکی

94

رویا پرهیز کار کلنادانی

فیزیک پزشکی

94

طیبه سبحانی

فیزیک پزشکی

94

حمید غزنوی

فیزیک پزشکی

94

زینب مومنی موگوئی

فیزیک پزشکی

94

مرضیه میرزائیان

فیزیک پزشکی

94

امیر جعفری

فیزیک پزشکی

95

معصومه رضایی

فیزیک پزشکی

95

پگاه سعادتمند

فیزیک پزشکی

95

پگاه شعاع

فیزیک پزشکی

95

سیده مهسا عبدمنافی

فیزیک پزشکی

95

حدیث قدریجان

فیزیک پزشکی

95

سید هادی قریشی پور

فیزیک پزشکی

95

مائده محمودی

فیزیک پزشکی

95

شهاب الدین وکیلی

فیزیک پزشکی

95

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir