فراگیران کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
رضا اصلانی 1398 rezaaslani1375@yahoo.com
آسیه علایی 1398 asieh.alaei@yahoo.com
سحر محمدی نودهی 1398  
زهرا صادقی 1397 sadza5665@yahoo.com
علی رجول دزفولی 1397 alirajool@yahoo.com
افسانه جابری اصل 1397 afsane.ja110@gmail.com
علی اکبری 1397 paeezgfx@gmail.com
عاطفه مجیری 1396 atefe_68_68@yahoo.com
مرضیه توسلی 1396 marziyeh.tavasoli1988@gmail.com
زهرا ابرودی 1396 z.abroodi@gmail.com
جمال چناری 1395 chenari.jamal@gmail.com
آزاده صفایی 1395 safaee.azadeh69@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir