فراگیران کارشناسی ارشد گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-18:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
نام و نام خانوادگی سال  
هادی دیده ور 1391  
ابراهیم مومنی 1391  
ناهید صادق نژاد 1391  
محسن اصغری 1392  
مریم بهرامی 1392  
مهرنوش ملک زاده 1392  
علی صمدی 1392  
مهری کتانی 1392  
حنان نظایر 1392  
نیوشا رفیعی 1392  
نرجس میرزایی 1392  
شیوا امیری زاده 1393  
زینب السادات حسینی 1393  
علی اصغر درعلی بنی 1393  
امیر مخناریان 1393  
لیلا ناصری 1393  
زهره ناطقیان 1393  
 
فرناز خدیوی 1394  
شیما روح الهی 1394  
سحر قصوری 1394  
فهیمه زمانی 1394  
فاطمه سادات هاشمی 1394  
سمیرا شریعتی 1394  
مریم اشکبوس 1395  
شعله قائد امینی 1395  
آزاده صفایی 1395  
جمال چناری 1395  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir