فراگیران کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/09-10:53
Printer-friendly versionPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود EMail
1 سیده نیلوفر ملکوتی مهرماه 99  
2 کیمیا کسایی نسب مهرماه 99  
3 پیشخا سلیمی ارشد مقدم مهرماه 99  
4 فاطمه نیک بخت مهرماه 99  
5

      آتنا جهانگیری

مهرماه 98 a.jahangiri.bnd@gmail.com
6 نیما جواد زاده مهرماه 98 nima.Javadzadeh2@gmail.com
7 نفیسه زارع مهرماه 98 znafise33@gmail.com
8 سارا میرزایی مهرماه 98 mirzae.sara@gmail.com
9 مهدی بورونی مهرماه 97 mehdiborouni.psy@gmail.com
10 سید محمد حسین موسوی مهرماه 97 seyedmhm74@gmail.com
11 شیلا کرمانی مهرماه 97 kermani.shila@yahoo.com
12 آیلین سلمانی مهرماه 97    ailin.salmani@yahoo.com
13 توکل خانی زاده مهرماه 97 tavakolkhanizaeh1368@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir