فراگیران کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/04-12:25
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود EMail

        شیلا کرمانی

مهرماه 97  
آیلین سلمانی  مهرماه 97  
مهدی بورونی مهرماه 97  
توکل خانی زاده  مهرماه 97  
سید محمد حسین موسوی مهرماه 97  
سارا میرزایی مهرماه 98  
نفیسه زارع مهرماه 98  
آتنا جهانگیری مهرماه 98  
نیما جواد زاده مهرماه 98  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir