فراگیران کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/24-8:18
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود EMail

        شیلا کرمانی

مهرماه 97  
آیلین سلمانی  مهرماه 97 ailin.salmani@yahoo.com
مهدی بورونی مهرماه 97 mehdiborouni.psy@gmail.com
توکل خانی زاده  مهرماه 97 tavakolkhanizaeh1368@gmail.cam
سید محمد حسین موسوی مهرماه 97 seyedmhm74@gmail.com
سارا میرزایی مهرماه 98  
نفیسه زارع مهرماه 98 znafise33@gmail.com
آتنا جهانگیری مهرماه 98 a.jahangiri.bnd@gmail.com
نیما جواد زاده مهرماه 98  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir