فراگیران دکترای تخصصی گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی رشته تحصیلی استاد راهنما
مریم ملکی 98 فیزیک پزشکی  
فهیمه امین الرعایایی 98 فیزیک پزشکی  
حمیده نعمت اللهی 98 فیزیک پزشکی  
مرضیه میرزائیان 97 فیزیک پزشکی  
رسول آزمون فر 97 فیزیک پزشکی  
حسین حسنی نژاد 97 فیزیک پزشکی  
سارا مومنی 97 فیزیک پزشکی  
امیر خراسانی 96 فیزیک پزشکی  
ناصر رسولی 96 فیزیک پزشکی  
لیلا کارگر 96 فیزیک پزشکی  
فرشید محمودی 96 فیزیک پزشکی  
سکینه باقرزاده

94

فیزیک پزشکی  

مریم حیدری

94 فیزیک پزشکی  

آرش صفری

94 فیزیک پزشکی  

فاطمه مقصودی نیا

93 فیزیک پزشکی  

سارا لشکری

93 فیزیک پزشکی  
زهرا علیرضایی

93

فیزیک پزشکی  

رقیه کامران سامانی

93 فیزیک پزشکی  

پروین کاویانی

93 فیزیک پزشکی  

مقدسه مهدی نژاد کلایی

92 فیزیک پزشکی  

منا فاضل قاضیانی

92 فیزیک پزشکی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir