فراگیران دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
1 سمیرا شریعتی 1398 samira_sharyaati@yahoo.com
2 فهیمه زمانی 1398 zamani72esf@gmail.com
3 شعله قائد امینی 1398 sh.ghaedamini@gmail.com
4 ناهید مرادی 1397 n.moradi1369@yahoo.com
5 سحر قصوری 1397 saharghosouri89@gmail.com
6 محمد بختیاری 1395 mohamadbakhtiari121@gmail.com
7 مرضیه پولادی 1395 marzyehpooladi@yahoo.com
8 محسن اصغری 1394 mohsenasghari94@yahoo.com
9 مریم عظیم زاده 1394 maryam.azimzadeh91@gmail.com
10 سهیلا سلماسی 1394 soheila.salma30@gmail.com
11 نیره ساجدی 1393 nayerehsajedi@yahoo.com
12 مهناز حسینی 1393 mhosseini1@yahoo.com
13 رسول گنجی 1392 ganji.anatomy@gmail.com
14 ولی اله مرادی 1391 v.moradi.anatomy@gmail.com
15 احمد تیموری نژاد 1391 ateimourinejad476@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir