فراگیران دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
سمیرا شریعتی 1398 samira_sharyaati@yahoo.com
فهیمه زمانی 1398 zamani72esf@gmail.com
شعله قائد امینی 1398 sh.ghaedamini@gmail.com
ناهید مرادی 1397 n.moradi1369@yahoo.com
سحر قصوری 1397 saharghosouri89@gmail.com
محمد بختیاری 1395 mohamadbakhtiari121@gmail.com
علی هنرور 1395 honarcarali666@yahoo.com
مرضیه پولادی 1395 marzyehpooladi@yahoo.com
محسن اصغری 1394 mohsenasghari94@yahoo.com
مریم عظیم زاده 1394 maryam.azimzadeh91@gmail.com
سهیلا سلماسی 1394 soheila.salma30@gmail.com
منصور همایون 1393 mansour.homayoun@yahoo.com
نیره ساجدی 1393 nayerehsajedi@yahoo.com
مهناز حسینی 1393 mhosseini1@yahoo.com
منا گرجی 1392 mona.gorji1990@gmail.com
ریحانه سید ابراهیمی 1392 reihaneh.s.ebrahimi@gmail.com
روناک زارعی 1392 zarei.ronak@yahoo.com
رسول گنجی 1392 ganji.anatomy@gmail.com
ملیحه جهرمی 1391 malihejahromi64@gmail.com
ولی اله مرادی 1391 v.moradi.anatomy@gmail.com
احمد تیموری نژاد 1391 ateimourinejad476@gmail.com
وجیهه عسگری 1391 vajiheh_59@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir