فراگیران دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
محمد بختیاری 1395 mohamadbakhtiari121@gmail.com
علی هنرور 1395 honarcarali666@yahoo.com
مرضیه پولادی 1395 marzyehpooladi@yahoo.com
محسن اصغری 1394 mohsenasghari94@yahoo.com
مریم عظیم زاده 1394 maryam.azimzadeh91@gmail.com
سهیلا سلماسی 1394 soheila.salma30@yahoo.com
منصور همایون 1393 mansour.homayoun@yahoo.com
نیره ساجدی 1393 nayerehsajedi@yahoo.com
مهناز حسینی 1393 mhosseini1@yahoo.com
منا گرجی 1392 mona.gorji1990@gmail.com
ریحانه سید ابراهیمی 1392 reihaneh.s.ebrahimi@gmail.com
محمد جواد سعیدی 1392 saeedib694@gmail.com
روناک زارعی 1392 zarei.ronak@yahoo.com
رسول گنجی 1392 ganji.anatomy@gmail.com
عباس بختیاری 1392 bakhtiary_abas@yahoo.com
ملیحه جهرمی 1391 malihejahromi64@gmail.com
محمد علی ایزدی 1391 izadi2390@gmail.com
ولی اله مرادی 1391 v.moradi.anatomy@gmail.com
احمد تیموری نژاد 1391 ateimourinejad476@gmail.com
وجیهه عسگری 1391 vajiheh_59@yahoo.com
زینب شاکرین 1390 z.shakerin@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir