فراخوان کارگاه های کشوری جعبه ابزار دانشگاه های علوم پزشکی کشور E- Learning ویژه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/06-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران در نظر دارد، دوره آموزشی کشوری "جعبه ابزار E-learning" را در اسفندماه 1399 و فروردین 1400 به صورت مجازی (غیر همزمان و همزمان) برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید به سامانه سماد به آدرس samad.tums.ac.ir قسمت آموزش های مجازی مراجعه نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir