فراخوان مقاله دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی با قدمت 7 سال فعالیت به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و سردبیری دکتر حسن زارعی متین در موضوعات کلان ذیل که فراخوان ها و مقالات آن به آدرس miu.nahad.ir   قابل دسترس عموم می باشد حاضر به پذیرش مقاله از تمام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. ضمناً با توجه به رسالت نهاد در حمایت از اعضا محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی، متولیان نشریه مصمم به کمک در چاپ مقالات این عزیزان می باشد.

موضوعات فراخوان دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی:

√  شناسایی و تبیین مأموریت های دانشگاه اسلامی با توجه به سند اسلامی شدن دانشگاهها و نیازهای جامعه

√  مطالعه و تحقیق در نظام مدیریتی دانشگاهها و مراکز علمی و ارائه راهکارهای تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی در محیط دانشگاهی

√  تبیین مفاهیم و اصول مدیریت در اسلام و نقش دانشگاه اسلامی به منظور اصلاح نظام مدیریتی و بهبود کارآمدی آنها

√  تبیین راهکارهای تولید و نشر دانش مدیریت بر اساس آموزه های اسلام و نقش دانشگاه اسلامی در راستای توسعه آن

√  آسیب شناسی محیط های دانشگاهی از جهات مختلف و ارائه راهکارهای تقویت ارزشهای اسلامی در این محیط و توسعه مدیریت اسلامی در دانشگاه

√  شناسایی راهکارهای توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در دانشگاه با توجه به سند اسلامی شدن دانشگاهها

√  آسیب شناسی مدیریت دانش در دانشگاهها با توجه به مآموریت های آن براساس سند اسلامی شدن دانشگاهها

√  آسیب شناسی فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در دانشگاها براساس سند اسلامی شدن دانشگاهها

√  انقلاب اسلامی، مدیریت دانش، دستاوردها، فرصت ها، چالشها و آسیب ها

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir