فراخوان مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان شاغل در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در بین کارکنان ، مسابقه کتابخوانی با موضوع راهنمای سفیران سلامت  در دانشکده برگزار می گردد.  همکاران محترم می توانند کتاب مورد نظر را از واحد روابط عمومی دانشکده تحویل گرفته و پاسخنامه را به صورت دستنویس تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/7/1397 به دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده تحویل نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir