غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-12:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر فاطمه نقيبي فرد 1397 naghibifardf@gmail.com
دكتر بيتا علي مرداني 1396 balimardani@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir