غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دکتر الهه گل وردی 1398  
دكتر فاطمه نقيبي فرد 1397 naghibifardf@gmail.com
دكتر بيتا علي مرداني 1396 balimardani@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir