غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
1 دکتر الهه گل وردی 1398 el.golverdi@gmail.com
2 دكتر فاطمه نقيبي فرد 1397 naghibifardf@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir