غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/06-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
1 دکتر سیدابراهیم طباطبایی پور 1399 tabamohamad42@yahoo.com
2 دکتر ژیلا یوسفی 1399 j.ucefi93@gmail.com
3 دکتر الهه گل وردی 1398 el.golverdi@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir