عملکرد معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عملکرد معاونت تخصصی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 95-1394

 1-جمع آوری و اعلام ظرفیت پذیرش دستیار در هر رشته جهت آزمونهای پذیرش دستیار تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

 2-برگزاری چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

3- ثبت نام از پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده جهت آنان

4-معرفی پذیرفته شدگان دستیاری به گروه های مربوطه

5-معرفی پذیرفته شدگان دستیاری به واحد گزینش

6- مکاتبه با دانشگاه های محل اخذ دکترای عمومی دستیاران جدید الورود جهت وصول تأئیدیه تحصیلی دوره عمومی آنان

7- اعلام اسامی پذیرفته شدگانی که ثبت نام ننموده اند به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

8- ثبت نام دستیاران جایگزین و اعلام اسامی منصرفین

 9- ثبت نام و برگزاری آزمون فلوشیپ در رشته های قرنیه، ویتره و رتین، جراحی درون بین، جراحی ستون فقرات(spine)، اینترونشنال کاردیولوژی و سم شناسی بالینی و مراقبت های ویژه کودکان (PICU)، صرع و بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب و تصحیح اوراق و اعلام نتایج به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

10- صدور احکام دستیاران مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

 11- انجام امور مربوط به نقل و انتقالات و مهمانی دستیاران

12- تکمیل و ارسال پرونده دستیاران انتقالی به دانشگاه مقصد و غیر فعال نمودن نام دستیار در سیستم آموزشی سماء

13- انجام مکاتبات لازم جهت دستیارانی که از مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند.

 14- انجام امور فراغت از تحصیل دستیاران در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ از قبیل تکمیل پرونده آموزشی، ورود اطلاعات در سیستم آموزشی سماء و ارسال پرونده به اداره فارغ التحصیلان

15- صدور گواهی های اشتغال به تحصیل

 16- بررسی میزان مرخصی های دستیاران

17- تنظیم لیست پرداخت کارانه دستیاران مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

18- محاسبه حق ارشدیت دستیاران ارشد و ارسال لیست به امور مالی دانشکده

 19- معرفی دستیاران سال آخر به معاونت درمان جهت گذراندن طرح یک ماهه

20- اعلام ارشدیت دستیاران ارشد گروه ها

21- بررسی پرونده دستیاران جهت شرکت در آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی

 22- جمع آوری و بررسی نمرات ارزیابی درون بخشی دستیاران از 21 گروه تخصصی

23- انجام هماهنگی های لازم جهت طراحی سؤالات آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی و نظارت بر جمع آوری، تکثیر سؤالات و آماده سازی دفترچه سؤالات آزمون جهت دستیاران این دانشگاه و دانشگاه های کاشان، شهرکرد و یزد با حضور نماینده وزارت متبوع

24- برگزاری آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی با حضور دستیاران دانشگاه

25-ارسال دفترچه سؤالات آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی جهت دانشگاه های یزد، کاشان و شهرکرد و ارسال نماینده به دانشگاه های مذکور جهت برگزاری آزمون

 26- تصحیح اوراق دستیاران این دانشگاه و سه دانشگاه دیگر مربوط به آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی، برگزاری جلسه رسیدگی به اعتراضات دستیاران تخصصی مربوط به آزمون ارتقا و اصلاح کلید و تصحیح مجدد اوراق با کلید اصلاح شده و محاسبه نمرات کتبی و کل دستیاران

27- اعلام نتایج به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی از طریق سایت

28- آنالیز امتحان ارتقا و گواهینامه تخصصی

29- اعلام نمرات به گروه های آموزشی و اعلام نمرات دستیاران سه دانشگاه دیگر

30- تکمیل و ارسال چک لیست اعتبار بخشی آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 31- انجام هماهنگی های لازم جهت تهیه Log book دستیاران رشته هایی که دارای Log book می باشند.

32- ارسال Log book تکمیل شده دستیاران به وزارت متبوع

33- تهیه و تنظیم دفترچه چکیده قوانین و مقررات دستیاری و ارائه آن به دستیاران جدید الورود.

34- برنامه ریزی و تشکیل کارگاه های توانمند سازی و روش تحقیق و احیای نوزادان جهت دستیاران.

35- تشکیل جلسات منظم با دستیاران ارشد جهت بررسی مسائل آنان

36- شرکت در جلسات شورای معاونین دانشگاه

 37- انجام امور مربوط به راه اندازی رشته های جدید در مقطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

38- به روز رسانی سایت اینترنتی معاونت تخصصی دانشکده

39- برنامه ریزی جهت توسعه آموزشی و پژوهشی در راستای برنامه های استراتژیک دانشگاه

40- ارسال بخشنامه ها و آیین نامه ها به گروه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن ها

 41- تهیه آمارهای مختلف در طول سال

42- انجام سایر مکاتبات

43- بررسی پرونده های راکد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir