عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/08/12-13:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
     
     
     

                دستيار رشته فوق تخصصي عفوني كودكان مشغول به تحصيل نمي باشد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir