طرح ها و پایان نامه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان طرح مجری همکاران تاریخ پایان
1 طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله‌ی کاربردی کردن درس آناتومی به صورت مسئله‌محور توسط گروه همیاران برای دانشجویان علوم پایه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 1396-1398 حسین صادقی مریم آویژگان در دست اقدام
2 ارتقای آموزش پزشکی در راستای اهداف بسته اعتباربخشی موسسه ای: طراحی، اجرا و ارزیابی فرایند استاد مشاور آموزشی و دستیار تدریس مریم آویژگان شهرزاد شهیدی در دست ا قدام
3 ارزیابی وضعیت آموزش دوره کارآموزی پزشکی عمومی در بخش های ماژور دانشکده ی پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 95-94 علی طالبی، محسن میدانی مریم آویژگان 1396
4 تدوین مدل رهبری برنامه درسی در دوره های تحصیلات تکمیلی و مقایسه وضع موجود و مطلوب رهبری برنامه درسی مبتنی بر این مدل در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان مریم آویژگان ابراهیم میرشاه جعفری، احمدرضا نصر، طاهره چنگیز 1393
5  بررسی تاثیر روش مشارکت کاراموزان دوره داخلی دانشکده پزشکی شهرکرد در طراحی سوال بر پیشرفت تحصیلی آنان امرالله ابراهیمی مریم آویژگان 1389
6 بررسی تاثیر روش مشارکت کاراموزان دوره جراحی بیمارستان الزهرا از طریق طراحی سوال در میزان پیشرفت یادگیری آنان مریم آویژگان امرالله ابراهیمی  
7 طرح تدوین اولویت ها و طراحی برنامه برای آموزش مهارت های عمومی و اختصاصی اعضای هیات علمی بالینی طاهره چنگیز، وحید عشوریون مریم آویژگان  
8 بررسی تاثیر مداخلات آموزشی طراحی سوال برای اساتید در ارتقاء کیفیت سوال های آزمون های چند گزینه ای مقطع کارآموزی در گروههای آموزش بالینی پوست، چشم، روانپزشکی، نورولوژی و زنان محمد گرک یراقی، امرالله ابراهیمی مریم آویژگان 1388

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir