طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-5:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع طرح مجریان طرح کد طرح تاریخ شروع  تاریخ پایان  توضیحات
             
             
             

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir