طرح های پژوهشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/13-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پیشنهادی پایان طرح توضیحات طرح 
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir