طرح های پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/22-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
             
 بررسي مقايسه اي پيامدهاي درماني كاربرد اسپيلينت مچ دست به تنهايي و تزريق موضعي استروئيد به همراه اسپيلينت در موارد متوسط تا شديد سندرم تونل كارپال در بيماران مراجعه كننده به مراكز پزشكي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 الي 92  دكتر مسعود عمادي  دكتر سيداميرابراهيم محموديان    26/6/91    
 تعيين و مقايسه اثرات ليزرتراپي و اسپلينت بر علائم كلينيكي و پارامترهاي تحت NCS بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ  دكتر شيلاحقيقت دكتر زهره ذبيحي     10/12/91    
 بررسي فراواني عصب فرعي پرونئال عمقي بر اساس يافته هاي الكترودياگنوز در مراجعين به مراكز EDX دانشكده پزشكي اصفهان  دكتر سعيد خسروي دكتر ابوالقاسم كياني     26/12/91    
بررسي فراواني آنومالي مارتين گروبر در افراد مراجعه كننده به درمانگاه هاي الكترودياگنوزيس گروه طب فيزيكي  دكتر سعيد خسروي دكتر ليدا كياني مهر   26/12/91    
 تعيين و مقايسه اثربخشي درمان استئوآرتريت زانو با « ورزش + taping زانو + دارو » و « ورزش + دارو » در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه طب فيزيكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دكتر پريسا طاهري دكتر محبوبه مشايخي   19/12/91    
 بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين  D در بيماران خانم با تروماي اسكلتي عضلاني مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشكده پزشكي اصفهان  دكتر مسعود عمادي دكتر محسن بني مهدي    19/12/91    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir