طرح های پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان طرح نام و نام خانوادگی مجری  نام و نام خانوادگی همکاران  کد طرح تاریخ پایان
1 بررسي سطح سرمي پرولاكتين و دهيدرواپي اندروسترون سولفات  در بيماران مبتلا به نوريت اپتيك حاد دکتر علیرضا دهقانی دکتر محسن پور عزیزی 296078 در دست اقدام
2  Evaluation of serum level of the angiotensin converting enzyme (ACE) in patients with acute optic neurit دکتر علیرضا دهقانی دکتر محسن پور عزیزی 296088 دردست اقدام
3 بررسی اپيدميولوژي كاتاراكت مادرزادي در مركز آموزشي درماني فيض در سال هاي 1395-1390 دکتر علیرضا پیمان ---- 296108 در دست اقدام

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir