طرح های پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

* دسترسی به فرم های خام پژوهشی:http://research.mui.ac.ir/fa

ردیف عنوان طرح نام و نام خانوادگی مجری نام و نام خانوادگی همکاران کد طرح تاریخ پایان طرح
2 امکان سنجی ارائه دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه
سلامت
دکتر محمود ایوبی دکتر قدرت الله مومنی، دکتر علی غلامی، دکتر علیرضا امینی، دکتر
روح الله موسوی زاده، دکترحمیدرضا طالقانی،
 

99/5/1

1

 

تدوین کتاب درسی انقلاب اسلامی

دکتر سید حمید رضا طالقانی اصفهانی

    98/10/15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir