طرح های پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/26-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

* دسترسی به فرم های خام پژوهشی:http://research.mui.ac.ir/fa

ردیف عنوان طرح نام و نام خانوادگی مجری نام و نام خانوادگی همکاران کد طرح تاریخ پایان طرح
2 بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی در روند بهبود بیماران دکتر علیرضا امینی

دکترقدرت الله مومنی،دکتر
روح الله موسوی زاده،

 

  99/10
1 امکان سنجی ارائه دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه
سلامت
دکتر محمود ایوبی دکتر قدرت الله مومنی، دکتر علی غلامی، دکتر علیرضا امینی، دکتر
روح الله موسوی زاده، دکترحمیدرضا طالقانی،
198292

99/5/1

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir