طرح های پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

نام و نام خانوادگی همکاران

کد طرح

تاریخ پایان

1

A study on the effectiveness of a comprehensive home based cardiac rehabilitation intervention on the health promotion of patient with coronary artery disease.

دکتر معصومه صادقی

حسن اوکاتی-دکتر روح افزا –صفورا یزدخواستی –لیلا وکیلی-حسین حیدری و ....

95115

1397

2

بررسي تاثير ايريزين به عنوان يك آديپوكين جديد بر اكسيداسيون LDL  

دکتر معصومه صادقی

نرگس جعفری –عالیه عبدالرضایی

94117

1397

3

بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده و غيركشنده عروقكرونر و سكته هاي مغزي و ارتباط آن با فاكتورهاي خطر قلبي

دکتر معصومه صادقی

دکتر طلایی-دکتر اویس قرن – منصوره بستام –عبدالله احمدی –مینو دیانت خواه و ....

93114

1395

4

Developing suitable model for self-care of cardiac patients

دکتر معصومه صادقی

سازمان بهداشت جهانی

90105

1393

5

بررسي بهترين مدلهاي مخاطرات رقابتي در وقوع مرگ :
تحليل داده هاي هفت ساله مطالعه كوهورت اصفهان

دکتر معصومه صادقی

دکتر طلایی، دکتر صراف زادگان، دکتر شهرام اویس قرن

90103

1392

6

مقايسه اثر يك دوره بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي زنان چاق
و غيرچاق مبتلا به بيماري عروق كرونر بيماري قلبي

دکتر معصومه صادقی

فاطمه استکی

90126

1391

7

بررسي آستانه مزه شوري و چگونگي و اندازه حساسيت  فشارخون به نمك در افراد با فشارخون نرمال

دکتر معصومه صادقی

زهرا پورمقدس – مریم بشتام –صفورا یزدخواستی –دکتر محمدی فرد –بهرام سلیمانی

89107

1391

8

بررسي قدرت پيشگويي كننده ضخامت آنتيما-مدياي Intima-Media thickness(IMT) با حوادث قلبی

دکتر معصومه صادقی

دکتر محمدی فرد –دکتر روح افزا – علی حکمت نیا –ایماندخت گلشادی

86106

1387

9

Cardiovascular risk assessment of the population and comparison of WHO/ISH risk assessment scores with Framingham risk assessment function and its clinical and public health implications(CAP Study)

دکتر معصومه صادقی

سازمان بهداشت جهانی

85136

1387

10

Gluteal – Abdominal  Adipocyte Morphology in Ischemic patients :"GAAMI Study"

دکتر معصومه صادقی

مسعود پورمقدس- علی حکمت نیا – غلامعلی نادری- علیرضا یوسفی-دکتر محمدی فرد و ...

84138

1386

11

بررسي تغييرات فشارخون درزمان گرگرفتگي درزنان يائسه
توسط هولتر 24ساعته فشارخون

دکتر معصومه صادقی

سیمین کریمی-فردوس محرابیان-عطاالله قهیری- ایماندخت گلشادی

84115

1385

13

بررسي تغييرات عملكردي شيوه زندگي درزنان بيسواد نهضت
سوادآموزي از طريق آموزش كتاب "آموزش قلب سالم"

دکتر معصومه صادقی

دکتر محمدی فرد-فیروزه سجادی-دکتر روح افزا-دکتر ربیعی-ایماندخت گلشادی

83149

1384

14

ارتقاء سلامت قلب زنان ٌWomen Healthy Heart Program

دکتر معصومه صادقی

مرضیه سعیدی-فیروزه سجادی-صدیقه دهقان نصیر-میترا مرادی نیا –مرضیه عطافر و ....

81126

1383

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir