طرح های پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-12:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان طرح نام و نام خانوادگی مجری نام و نام خانوادگی همکاران کد طرح تاریخ پایان
1 بررسی برهم کنش تزریق CRH درون سنترال آمیگدالی و استرسهای حاد سایکولوژیک بر میزان دریافت غذا و هورمونهای وابست به آن در رت دکتر مریم راداحمدی دکتر مائده قاسمی، مینا سادات ایزدی، عاطفه رعیت پور 196131 در حال اجرا
2 بررسی اثر کارواکرول در پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری وآسیب اکسیداتیو مغز در مدل تجربی بیماری پارکینسون دکتر زیبا رجائی ندارد 194036 در حال اجرا
3 بررسی تعامل گیرنده های دوپامینی در هسته VMH هیپوتالاموس بر الگوی ترشحی گرلین و لپتین و میزان ترشح اسید معده در رت ها بدنبال محرومیت غذایی دکتر حجت اله علائی دکتر مائده قاسمی 194071 آبان 1397

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir