طرح های پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/03-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان طرح نام و نام خانوادگی مجری نام و نام خانوادگی همکاران کد طرح تاریخ پایان طرح
  - - - - -
           
           
           
           

«گروه دارای طرح پژوهشی مصوب نمی باشد »

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir