طرح های پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
1 دکتر نسترن ایزدی مود          
2 دکتر فرزاد قشلاقی          
3 دکتر علیمحمد سبز قبایی          

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir