طرح های پژوهشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
بررسی ارزش پیشگویی سطح پلاسمائی مقایسه تاثیر اندازه گیری مکرر CEA و TIMP-1 در پاسخ به  شیمی درمانی در بیماران مبتلا کنسرهای کولون متاستاتیک  دکتر مهناز رعایایی          ــــ 191116 ــــ ــــ ــــ
بررسی بروز پروتئین PTEN در نمونه های سرطان کولورکتال در شهر اصفهان توسط روش ایمونوهیستوشیمی  دکتر حمید امامی  ــــ 185074 ــــ ــــ ــــ
بررسی اثربخشی شیاف فرالامین در پیشگیری از پروکیت حاد ناشی از اشعه در پرتودرمانی سرطان پروستات  دکتر سیمین همتی  ــــ 189024 ــــ ــــ ــــ
تعیین و مقایسه سلولهای اندوتلیال در گردش خون (circulating endothelial cells (CEC مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان جراحی و شیمی درمانی و مقایسه آن با تومورمارکرهای (CEA,CA15.3)  دکتر سیمین همتی  ــــ 189098 ــــ ــــ ــــ
بررسی اثر سولفات روی در بروز و شدت موکوزیت ناشی از رادیشن و کمورادیشن دربیماران مبتلا به SCC سر و گردن و روند بهبودی آن  دکتر سیمین همتی  ــــ 291107 ــــ ــــ ــــ
بررسی تستهای عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به سرطان پستان که تحت رادیوتراپی قرار گرفته اند و مقایسه آن با افراد سالم دربیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان در سال 1391 دکتر سیمین همتی ــــ 291208 ــــ ــــ ــــ
بررسی تاثیر افزودن داروی Aprepitant به داروی Ondansetron در پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از پرتودرمانی به شکم  دکتر سیمین همتی ــــ 289275 ــــ ــــ ــــ
بررسی تأثیرمتیلاسیون پروموترمتیل گوانین متیل ترانسفراز(MGMT)و بیان آنزیم متیل گوانین  متیل ترانسفراز(MGMT)در پاسخ به درمان در بیماران آستروسایتومای با درجه بدخیمی 3و 4 در اصفهان دکتر سیمین همتی ــــ 189070 ــــ ــــ ــــ

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir