طرح های پژوهشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح  کد طرح تاریخ پایان طرح
بررسی اثر سیلیمارین بر روی سلول های T تنظیمی، سلولهای Th1 و سلول های Th17 جدا شده از نمونه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شرایط آزمایشگاهی دکتر نفیسه اسمعیل - 94014666 28/1/98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir