طرح های پژوهشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجریان طرح همکاران طرح  نام دانشجو تاریخ شروع طرح
بررسی مهاراتصال VEGF به گیرنده آن در حضور مولکول های شبه گیرنده سنتز شده VEGFR1 دکتر علیرضا عندلیب

دکتر غلامعلی کادر

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

سهیلا خضرائی مرادیان 1392
ببرسی مقایسه ای فراوانی جهش کار آمد R381Q در ژن پذیرنده IL-23 در جمعیت بیماران مبتلا به آسم و گروه شاهد   دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

دکتر مرتضی صمدی

دکتر خان احمد 

 اسداله مسیبیان 1392 
بررسی میزان بیان Mir-181b-1 و دو پروتئین هدف آن، CYLDو NF-KB در سرطان سینه  دکتر علیرضا عندلیب 

دکتر جمشید حاجتی

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

دکتر فرشید نربخش 

  1392 
مقایسه میانگین بیان ژن های اختصاصی سلول های Th17 و شمارش سلول های ILC در نمونه خون محیطی بیماران مبتلا به CVID با افراد سالم دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دکتر شرکت رضا یزدانی 1391
بررسی میزان بیان ژن سایتوکاین های شاخص نوین سلول های T یاور در نمونه خلط و خون محیطی و شمارش سلول های ILC در نمونه خون محیطی بیماران مبتلا به آسم، اصفهان 1391 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دکتر شرکت رحیم فراهانی 1391
بررسی تاثیر حذف همزمان سلول T تنظیمی (Treg) و سلول های مهاری مشتق از رده میلوئیدی در افزایش کارایی ایمنوتراپی در مدل تجربی ملانوما دکتر رضایی   افشین نامدار 1391
ارزیابی ایمنوژنیسیته و نقش محافظتی انگل زنده غیر بیماریزا  Leishmania tarentolae حامل ژنهای سیستئین پروتئیناز و A2 در برابر عفونت لیشمانیا اینفانتوم بعنوان یک روش جدید واکسن در مدل سگ های غیر هم نژاد   دکتر سید حمید زرکش اصفهانی   مهدی شهبازی 1391
بیان فیوژن ساب یونیت S1 وتوکسین -فیلامنتوس هماگلوتینین (FHA)در لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی ایمنی زایی آن دکتر مینو ادیب   علی ترکاشوند 1391 
 بررسی و جداسازی سلول های CD133 + با فنوتیپ سلول های بنیادی از سرطان کولون انسان .  دکتر مرجان قراگوزلو، دکتر عباس رضائی  دکتر حمید کلانتری ، دکتر محسن حسینی  حمید رضا میرزایی  1389

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir