طرح های پژوهشی گروهی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/18-5:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف                        عنوان طرح نام و نام خانوادگی  مجری نام و نام خانوادگی همکاران طرح کد طرح تاریخ پایان طرح
3 ارزیابی دانش و نگرش پزشکان عمومی شاغل به حرفه طبابت در اصفهان به حرفه مندی پزشکی (Medical Professionlism) در سال 96        
2 بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش دستیاران تخصصی بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95        
1 بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش پرستاران بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95        

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir