طرح های پژوهشی گروهی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
ارزیابی دانش و نگرش پزشکان عمومی شاغل به حرفه طبابت در اصفهان به حرفه مندی پزشکی (Medical Professionlism) در سال 96            
بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش دستیاران تخصصی بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95            
بررسی میزان میزان آگاهی و نحوه نگرش پرستاران بیمارستان الزهرا درباره منشور حقوق بیمار در سال 95            

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir