طرح درس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/06-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح درس دستیار تخصصی پزشکی سال دوم

 دکتر خدیوی
 دکتر خدیوی اقتصاد سلامت 1
 
 
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir