طرح درس

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/15-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام مدرس فایل پیوست 
خانم دکتر نعمت الهی  1
خانم دکتر طاهری و خانم دکتر درخشان 2
خانم دکتر محمدی زاده  3

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir