طرح امانت بین کتابخانه ای

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امانت بین کتابخانه ای به معنی ؛استفاده ازمنابع کتابخانه های عضو طرح می باشد که شامل:

 

1- کتابخانه مرکزی شهر داری http://www.cle.ir

2- دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir

3-دانشگاه صنعتی http://www.iut.ac.ir

4- دانشگاه علوم پزشکی https://mui.ac.ir

5- دانشگاه صنعتی مالک اشتر  http://www.mut.ac.ir

6- دانشگاه هنر https://www.aui.ac.ir

7- دانشگاه پیام نور http://es.isfahan.pnu.ac.ir

8- خانه ریاضیات اصفهان  http://www.mathhouse.org

9- مرکز تحقیقات معلمان

 

نکته قابل توجه:

پس از مراجعه به تارنمای(سایت)یکی از اعضای طرح ؛ کتاب مورد نظر خود را" سرچ " نموده و پس از اطمینان از موجود بودن آن، جهت دریافت  معرفی نامه  تحویل کتاب ، به رابط امانت کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (سرکار خانم نوری در کتابخانه دانشکده پزشکی) مراجعه فرمایید.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir