طرحهای پژوهشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پیشنهادی پایان طرح توضیحات طرح
بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران سندروم ایزوله رادیولوژیک و سندروم ایزوله کلینیکال و مقایسه آن با بیماران MS مراجعه کننده به درمانگاه کاشانی سال 98 دکتر شایگان نژاد سارا حسن زاده 398771     IR.MUI.REC.1398.541
بررسی تاثیر مقایسه ای دوزهای متفاوت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا طی سالهای 97-96 دکتر حمصیان آروین شاهزمانی 397625     IR.MULREC.13987.293
بررسی اثر بخشی ویتامین D3 در کنترل حملات صرع مقاوم به درمان و مقایسه با گروه کنترول دکتر نجفی فرنوش ستاری 395015     مجله JIMS
بررسی تاثیر سربری NMO ,MT بر باروری زنان مبتلا با اندازه گیری هورمون آنتی سرلیزین دکتر شایگان نژاد نیوشا صادق پور 396539     مجله ANB
بررسی توزیع فراوانی عوارض جانبی داروهای تری فلونوماید و دی تیل فومارات در بیماران مبتلا به ام اس دکتر شایگان نژاد دکتر عرفانه فاضلی 298094     پروپوزال پایان نامه
بررسی سطح سرمی Midkine  در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز با اولین حمله و بیماران ام اس درمان با اینترفرون بتا - بیماران دویک و مقایسه آنها با گروه کنترل دکتر شایگان نژاد محمد مهدی ابوطالبی مقاله     مقاله
بررسی تاثیر داروی Edaravone  در مدیریت بیماران مبتلا به Amyotrophic lateral sclerosis در بیماران مراجعه کننده به الزهرا سال 97-96 دکتر بصیری دکتر انصاری  دکتر علیرضا عیشی 292224     مجله CNJ
بررسی و مقایسه ماه تولد در بیماری MS  و دویک با گروه کنترل دکتر امامی افشین حیدری 398405     مجله JIMS
صرع دکتر مهوری حسین کهنوجی 398287     مجله JIMS
مقایسه اثر بخش تگا تارد و تگرتول در تشنجات فوکال با یا بدون جنرالیزه شدن ثانویه دکتر نجفی محمد امین نجفی 395708     مجله IJNL
ارتباط مصرف مواد مخدر با میزان بروز خونریزی داخل مغزی در بیمارستان الزهرا درسال95-94 دکتر سعادت نیا  دکتر محمد شهر آشوب 397163     مجله JIMS
بررسی فراوانی آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلاری ضد بیماری رویک دکتر شایگان نژاد دکتر مهدی برزگر 398244     مجله JMUMS
بررسی مقایسه ای فراوانی بیماری های همراه در بیماران NMO , MS و اثر آنها بر EDSS ویژه عود دکتر شایگان  نژاد دکتر مسیج فلاحتیان 398274     مجله JHP
مقایسه ی عوارض داروهای ضد تشنج در دو دسته صرع دکتر نجفی دکتر فرشته مرادی 395264     مجله JIMS
MS و بیماریهای اتوایمیون پوستی دکتر مسعود اعتمادی فر فاطمه اعتمادی فر 396059     مجله IJNL
فراوانی کمبود ویتامین B12 و عروارض عصبی دکتر چیت ساز فهیمه فلاح 396199     مجله JTUMS
بررسی آگاهی جامعه در باروری سکته مغزی دکتر سعادت نیا نگارحاجیان نژاد 395460     مجله JIMS 95/5/13
بیان ژن IL23 در بیماران MS  و مقایسه با افراد سالم دکتر شایگان نژاد علی مهدی زاده 396152     مجله JIS 96/1/30
بررسی درصد فراوانی بتا بر درمان در پیشگیری ثانویه در سکته مغزی دکتر سعادت نیا نوید مذنبی 395797     مجله KJNS 95/10/22
بیان ژن BDVP در بیماران مبتلا به آلزایمر دکتر چیت ساز لیلا کریمی 395603     مجله Caspian 95/5/27
بیان ژن KFB در بیماران مبتلا به آلزایمر دکتر چیت ساز منیره حدادیان 395604     95.5.27 مجله Caspian
بررسی وقوع واسکولار نکروز سیروز در بیماران مالتیپل اسکلروز در تحت درمان با اینترفرون بتا دکتر اعتمادی فر  دکتر پگاه سادات فاتحی 395459     94.11.14مجله JIMS به تصویب رسید.
بررسی فراوانی پانل آنتی گانگلیامه در بیماران CBS دکتر انصاری-دکتر بصیری  دکتر نفیسه سادات منصوری  396060     95.11.13 مجله JIMS به تصویب رسید .
بررسی فراوانی مرگ و میر ناگهانی غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع مقاوم جراحی شده از سال 86 تا 96 بیمارستان کاشانی دکتر مهوری نسیم فاضلی 395141     94.11.14 مجله JIMS به تصویب رسید.
بررسی شیوع مرگ ناگهانی غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده و بدون سابقه جراحی صرع تحت مانیتورینگ طولانی مدت از سال 91 تا 95 در بیمارستان کاشانی اصفهان دکتر مهوری آلاله بهرامیان 395137     94.11.14 مجله JIMS به تصویب رسید.
بررسی فراوانی انواع شیوع سردرد در بیماران با صرع مقاوم دکتر مهوری ایمان صالحی 395372     95/3/26 مجله JIMS به تصویب رسید.
بررسی وضعیت بازتوانی و شاخص بارتل در بیماران مبتلا به استروک  دکتر سعادت نیا درسا سلیمی 395962     پذیرفته شده مجله JIMS 95/5/13
بررسی اثر مقایسه ای پره گابالین و گاباپنتین بر نوروپاتی ناشی از CIPD در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه الزهرا  دکتر کیوان بصیری  دکتر رایانی       96/9/14 در شورا گروه تصویب شد .
 ارزیابی و مانیتورینگ اختلال راه رفتن بیماران پارکینسونی با استفاده از آنالیز داده های دستگاه Rover snsoplex دکتر محمدرضا نجفی         96/9/14 در شورا گروه تصویب شد .
بررسی الگوی غذایی و شاخصهای تن سنجی در بیماران جدید مولتیپل اسکلروز در شهر اصفهان  دکتر فرشته اشتری         96/9/14 در شورا گروه تصویب شد .
بررسی ارتباط بین زایمان واژینال و سزارین با یافته های بالینی بیماران مبتلا به صرع مزیال لوب تمپورال با اسکلروزهیپوکمپ دکتر جعفر مهوری دکتر نوید نقیبی       96/9/14 در شورا گروه تصویب شد .
بررسی مقایسه بیان ژن MXA,MIR29b و سطح سرمی اینترفرون گاما INF در بیماران MS عود کننده - فروکش کنند RRMS ( پاسخ دهنده و غیر پاسخ به درمان اینترفرون بتا INF دکتر ناهید اسکندری         96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی اثر طب سوزنی بر شاخص های سلامتی بیماران مبتلا به پارکینسون در کلینیک نورولوژی در سال 96 دکتر احمد چیت ساز         96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی ایمنی و تاثیر تزریق اگزوزمهای مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی ترانسفکت شده با mir-124 در میزان ناتوانی بیماران با استروک ایسکمیک حاد دکتر محمد سعادت نیا خانم لیلا دهقانی       96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی الگوی ژنتیکی نوروپاتی شاکوت ماری توث دکتر انصاری دکتر انصاری - دکتر بصیری 296072 96/10/3 98/4/3 96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی تاثیر داروی ریتوکسیماب در درمان بیماران مبتلا به میاستنی گراویس در بیماران مراجعه کننده به الزهرا سال 97-96 دکتر کیوان بصیری         96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با عزت نفس در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی اصفهان سال96 دکتر جعفر مهوری مریم ایزدی 296073     96/7/25در شورا گروه تصویب شد.
بررسی ارتباط بین سطح اینترلوکین 6 و ویتامین Dو مقایسه در دو گروه بیماران MS و سندرم دویک  دکر فرشته اشتری   296014     96/2/26 در گروه تصویب شد.
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک ، دموگرافیک ، یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس مراجعه کننده به الزهرا و کاشانی و صدقی ازسال 95-88 دکتر کیوان بصیری   296012 1388 1395  تاریخ 96/2/26 در گروه تصویب شد.
بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال مقام به دارو دو گروهکنترل یک کارآزمایی بالینی دکتر جعفر مهوری   296025     96/2/26
بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج دکتر جعفر مهوری         96/2/26 تصویب شد.
بررسی تاثیر رفلکسولوژی( بازتاب شناسی) بر علائم بیماران مبتلا به پارکینسون در مراجعین به الزهرا 95-94 دکتر چیت ساز   295229      
مطالعه بلند مدت ، غیر تداخلی در مراکز درمانی متعدد ارزیابی میزان پایبندی دارویی بیماران مبتلا به فلج چند گانه ام اس عود کننده تحت درمان با اینتروفرون بتاa1 زیر پوستی دکتر شایگان نژاد   295238      
بررسی مقایسه ای اثر بخشی ایمنی سه روش درمانی تزریق توکسین دکتر شایگان نژاد   394911      
رابطه بین تغییرات  ماده خاکستری و ماده سفید در اسکلروز هیپو کامپ در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال دکتر مهوری   294168      
بررسی ارتباط نتیجه جراحی با مدت زمان ابتلا به صرع پیش از جراحی در بیماران صرعی مبتلا به تومور مغزی دکتر مهوری   294010      
بررسی برخی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری صرع در استان اصفهان دکتر نجفی   294039      
بررسی اثر بخشی نوروفیدبک بر بهبود ضعف حرکتی بیماران مبتلا به سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک دکتر نجفی   293283      
بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد گلیکوپروتئین الیگودندروسیت میلین MOG-Ab در بیماران مبتلا به سندرم دویک NMO و ارتباط آن با تست آکویورین دکتر شایگان نژاد   293397      
بررسی میزان فراوانی اختلالات اسفنکتری ادراری در بیماران مبتلا به NEUROMYELITIS OPTICA و مقایسه آن با یکدیگر دکتر شایگان نژاد   293008      
بررسی اثرات داروی فینگولیمود همراهبا روغن ماهی در مقایسه با فینگولیمود به تنهایی بر برخی سایتوکاین های سرمی بیماران مبتلا به فرم عود کننده بهبود یابنده MS دکتر شایگان نژاد   293396      
بررسی اثر Transcutaneous elecrical ... در بهبود اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به ms دکتر شایگان نژاد   293299      
مقایسه سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 قبل و بعد از جراحی تایمکتومی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس دکتر قاسمی   293394      
بررسی تاثیر توانبخشی ورزشی در زودترین زمان ممکن پس از سکته مغزی بر عملکرد و کیفیت زندگی در بیماران شهر اصفهان در سال 93 دکتر چیت ساز -دکتر وحیدذوالاکتاف          
تاثیر روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز TDCS بر اختلال وزوزگوش مزمن دکتر چیت ساز   293175      
بررسی تاثیر رفلکسولوژی بازتاب شناسی بر علائم حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مراجعین به کلینیک تخصصی ام اس بیمارستان کاشانی اصفهان سال95-94 دکتر فرشته اشتری   294185      
تحلیل پراکندگی جغرافیایی بیماری MS با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS طی سالهای 92-86 در استان اصفهان و پیش بینی بروز آن دکتر اشتری   294041   12ماه  
بررسی ارتباط وضعیت باروری با شدت ناتوانی زنان مبتلا به MS در شهر اصفهان دکتذ فرشته اشتری   294040   11ماه  
بررسی سطح سرمی بیلی روبین در بیماران مبتلا بهمالتیپل اسکلروزیس در مراحل کلینیکی مختلف آن به همراه برخی اطلاعات بیماران و مقایسه با افراد سالم دکتر اشتری   293398      
Validation of the persian translation of the swallowing disturbance Questionnaire in parkinson's disease patients دکتر اشتری   292115      
Evaluation of helicobacter phlori infection in patients with aura and without aura دکتر انصاری   293005      
بررسی پروفایل پارنئوپلاستیک و اتوایمیون در بیماران مبتلا به تشنج پارشیال با مزیال تمپورال اسکلروز و بدون مزیال تمپورال اسکلروز دکتر انصاری   294022      
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک - دموگرافیک ، یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره مراجعه کننده به الزهرا ازسال 93-88 دکتر انصاری   294167 1396    
بررسی تشخیص افتراقی پمپه با متد Dried blood spot در بیماران بالغ با ضعف پروگزیمال دکتر انصاری   294186 1396    
بررسی شیوع و علل سندرم انسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر در شهر اصفهان دکتر انصاری   294109 1396    
بررسی اثرات ماساژ درمانی در بهبودی عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به ms پیشرونده ثانویه و مقایسه با گروه کنترل دکتر اعتمادی فر   293395      
 طرح های تحقیقاتی سال 90            
 مدیریت وکنتر ل سکته مغزیباکمکداده های کاوی  دکترسیدعلی موسوی  خانم امینی        
مقایسه اثرداری سیکوسپورین aدربیماران سکته مغزی دکترقربانی دکترنوروزی        
مقایسهتاثیرپره گابالین وکابابان دربهبوددردنوروالرزی دربیماران ms دکترچیت ساز دکترسوزان رحیمی        
بررسی رابطه استگما.کیفیت زندگی وعزت نفس بیماران مبتلا به صرع دکتر نجفی فاطمه رضائی        
بررسی اثرداروی نوروتکسین دردرمان دردهای نوروپاتیک اقایان دکتربصیری ودکترفاسمی خانم دکترمریم انصاری        
بررسی مقایسه ای وازوموتوراکتیویتی عروق عروق دربیماران مبتلا به لوپوس اقایان دکترخوروش ودکترموسوی الهام شیرانی        
بررسی اکتشافی رابطه طرح وا زه های شناختی براساسمدل یانگ باتنظیم هیجانی کیفیت زندگی وادراک بیماری دربیماران مبتلا به msدرشهرستان تان اصفهان اقایان دکترخوروش ودکترموسوی          
بررسی جهش های نقطه ای زن smmcدرمبتلایان به اتروفی عضلانی نخاعی اقایان دکترصاتحی ودکتر بصیری خانم مریم صدقی        
بررسی سطح سرمی هوموسیستن و انتی ccpدربیماران دچار الزایمر خانم دکتر معمار          

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir