طرحهای پژوهشی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-19:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح  تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
بررسی فراوانی نسبی اختلالات عروقی در آنژیوگرافی بیمارانی که در بین سالهای ۹۷-۸۷ به دنبال percutaneous nephrolithotomy دچار خونریزی شدید شده اند دکتر مهرداد محمدی   98/7/7   درحال انجام
بررسی تاثیر تجویز داخل مقعدی میدازولام قبل از انجام تست یورودینامیک بر میزان درد، استرس و همکاری بیمار حین تست در زنان مراجعه کننده به مرکز یورودینامیک بیمارستان خورشید در سال ۱۳۹۹ دکتر نرجس صابری دکتر مهرداد محمدی، دکتر مهتاب ضرغام ۹۸/۶/۲   درحال انجام
بررسی فراوانی نسبی هیپوتیروئیدی در خانم های مبتلا به علائم مزمن ادراری مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان الزهرا و خورشید در سال ۹۸ دکتر مهتاب ضرغام دکتر محمد یزدانی، دکتر فرشید علیزاده، دکتر فرشاد قلی پور ۹۸/۱۱/۶ ۹۹/۸/۱ تهیه گزارش نهایی
تعیین بروز سرطان مثانه در سال ۱۳۹۵ و بیان تغییرات آن در مقایسه با سال ۱۳۹۳ در استان اصفهان /ایران دکتر حمید مزدک دکتر زهرا طلوع قمری ۹۷/۱۲/۱۲   درحال انجام
بررسی نسبت بافت از دست رفته به دنبال رزکسیون بافت پروستات خارج شده به وسیله پروستاتکتومی باز دکتر محمدهاتفخرمی دکتر فرشاد قلی پور ۹۷/۱۱/۲۷ ۹۹/۱/۱۵ چاپ در ژورنال اندویورولوژی
بررسی نتایج آناتومیک و فانکشنال جراحی ترمیم پرولاپس دیواره ی قدامی واژن به روش double sling TOT با استفاده ازمش صناعی با مواد جدید PR۴ polyvinylidene fluoride mesh (PVDF-Dynamesh) دکتر مهتاب ضرغام دکتر فرشاد قلی پور ۹۹/۱۱/۳   در حال انجام
بررسی کارایی سینبیوتیک (فمی لاکت) به عنوان درمان ادجوان در بهبود پارامتر های سمن بیمارانی که تحت واریکوسلکتومی قرار می گیرند: یک کارآزمایی کنترل شده دوسوکور تصادفی دکتر فرشاد قلی پور   ۹۹/۹/۱۹   درحال انجام
مقایسه دقت تشخیصی بیوپسی پروستات هدفمند با استفاده از ثبت ادراکی تصاویر تشدید مغناطیسی چندپارامتری با بیوپسی استاندارد در بیماران با میزان آنتی ژن مخصوص پروستات ۴-۱۰ نانوگرم در دسی لیتر که تا به حال تحت بیوپسی قرار نگرفته اند دکتر محمدحسین ایزدپناهی دکتر فرشاد قلی پور ۹۸/۶/۴ ۹۹/۵/۱ چاپ در ژورنال PCAN
ارزیابی پیامد جراحی در بیماران با پنایل فرکچر دکتر رضا کاظمی دکتر حمید مزدک   ۹۹/۹/۱ چاپ در Urology Journal
گزارش مورد: خونریزی کاتاستروفیک خلف صفاقی در بیمار مبتلا به کرونا تحت آنتی کوآگولان پروفیلاکسی دکتر امیر جاوید دکتر رضا کاظمی   ۹۹/۱۰/۱ چاپ در Urology Case Reports

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir