طرحهای پژوهشی علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع طرح نام مجری طرح همکاران طرح کد طرح تاریخ شروع طرح تاریخ پایان طرح توضیحات طرح
 تاثیر نوتوکورد بر تمایز سلولهای بنیادی  آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  آقای دکتر محمد مردانی- خانم دکتر شهناز رضوی- دکتر حسین بهاروند        خانم مریم انجم شعاع
 تمایز نورونی سلولهای پالپ دندان شیری انسانی  آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  آقای دکتر محمد مردانی- آقای دکتر محمد حمید بهرامیان- آقای دکتر حسین بهاروند        خانم میترا سلیمانی
 تاثیر سوماتیت بر تمایز سلولهای بنیادی  آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری-آقای دکتر محمد مردانی آقای دکتر حسین بهاروند        آقای محسن سقا
تمایز سلولهای بنیادی بافت چربی به کندروسیت آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری خانم دکتر رضوی- آقای دکتر شفیع زاده       خانم بتول هاشمی
neural stem and progenitorcells آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری آقای دکتر محمد مردانی-پرفسور راد ریترز       آقای محمد قاسم گل محمدی
جداسازی اسپرمهای بالغ با DNA با استفاده از Flowcaytometry آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی آقای دکتر محمد مردانی-خانم دکتر رضوی       خانم نوش آفرین خواجوی
میزان بقاء بلاستوسیت های گاوی پس از انجماد شیشه ای آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی آقای دکتر بهرامیان- آقای دکتر صادقی-       خانم وجیهه عسگری
ارتباط میزان یوبیکوئیتیناسیون با درصد لقاح آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی خانم دکتر رضوی- آقای دکتر صباحی       خانم زهرا بابازاده
حذف اسپرمهای انسانی +fas آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی آقای دکتر حمید بهرامیان- خانم دکتر ابوترابی- خانم دکتر ادیب       خانم مریم سلیمانی
کشت سلولهای استئوبلاست به صورت تک لایه و سه بعدی آقای دکتر عباسعلی ربیعی آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری- آقای دکتر بهرام امین منصور- خانم فشارکی       خانم معصومه سنایی
Flexaible sheath plastination آقای دکتر عباسعلی ربیعی آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری- اقای دکتر شفیع زاده       آقای عطاالله فتح الله پور
ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی پستان آقای دکتر مهدی نیکبخت اقای دکتر اردشیر طالبی- آقای دکتر صالحی       خانم معصومه فغانی
اثر عصاره بیلهر بر لیپوپروتئین های خون و رگه های چربی آقای دکتر مهدی نیکبخت آقای دکتر منصور صالحی- آقای دکترحاج هاشمی       آقای احمد طیموری نژاد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir