طرحهای پژوهشی علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف  موضوع طرح نام و نام خانوادگی  مجری طرح نام و نام خانوادگی همکاران کد طرح تاریخ پایان طرح
1 کندورژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپوزیتی فیبرین/ پلی کاپرولاکتون / ماتریکس خارج سلولی به روش ساندویچ دکتر علی والیانی دکتر اصغر طاهری کفرانی 396521 1397
2 بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، آووکادو سویا و فاکتور رشد بر روی القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از TGF)B3 چربی انسانی بر روی داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی دکتر بتول هاشمی بنی دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر حمید بهرامیان، دکتر علی والیانی، محمد علی ایزدی 395175 1397
3 بررسی اثر عصاره های مختلف گیاه اگیر ترکی بر حافظه فضایی و تعداد پلاک های بتا آمیلوئید در هیپوکامپ رت های نر مدل آلزایمری دکتر ایراهیم اسفندیاری دکتر بهمن رشیدی، دکتر مصطفی قنادیان، امیر مختاریان 396460 1397
4 بررسی تاثیر تزریق هم زمان سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان و پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرائی مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس دکتر محمد مردانی دکتر شهناز رضوی، دکتر ناظم قاسمی 195041 در حال اجرا
5 بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی هم زمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرائی مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس دکتر علی والیانی     1395
6

ارزیابی بیان ژن های استئوپونتین و اینتگرین a4b1 در آندومتر رت های دیابتیک بعد از درمان با متفورمین، پیوگلیتازون و انسولین

دکتر روشنک ابوترابی دکتر پروانه نیک پور، دکتر فاطمه سادات مصطفوی، زینب السادات حسینی کوهستانی 395210 1396
7 بررسی تاثیر سویا/ آووکادو و ایکارین بر روی فرآیند القاء کندوژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست هیبریدی پلی للاکتیک کوگلیکولیک اسید/ فیبرین دکتر محمد مردانی دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر علی والیانی، مجید پورانتظاری زارج 394666 1396
8 بررسی تاثیر حفاظتی روی بر آسیب DNA و متیلاسیون DNA در اسپرم رت های تیمار شده با Cis و Etoposideو Bleonycinو Platinum (BEP) دکتر شهناز رضوی فرناز خدیوی 396147 1396
9 Assessment of serum magnesium level and its relation with atherosclerotic carotid intima media thicjness in post-menopausal women دکتر غلامرضا دشتی محمد رضایی 394162 2016
10 Evaluation of the proliferation and viability rates of Nucleus purposus cells of Human interverebral disk in fabricated chitosan-gelath scaffolds by freeze drying and freeze gelation methods دکتر بتول هاشمی بنی زینب کریمی 391090 2016
11 Gamma- secretase inhibitor does not modulate angiogensis in colon adenocarcinoma in obese mice دکتر بهمن رشیدی هاجر سعیدی 190038 2016
12 بررسی مقایسه ای پارامترهای اسپرمی بین زوج هایی با باروری طبیعی و زوج های کاندید درمان به روش تلقیح درون رحمی اسپرم در نیمسال دوم سال 93 دکتر روشنک ابوترابی سودابه زمانی 293281 1395
13 بررسی میزان رشد اکسون و بقاء سلول ها در شبکیه پس از هم کشتی سلول های بنیادی مشتق از چربی انسان با شبکیه رات دکتر حسین صالحی دکتر نوشین امیرپور، دکتر حمید بهرامیان، لیلا ناصری 39506 1395
14 بررسی اثرات بلینوستات بر روی ژن سرکوبگر تومور RBM5 و مهار رشد رده سلولی سرطانی پروستات PC-3 دکتر مهدی نیکبخت دکتر حسین خان احمد، دکتر علی والیانی، ایرج رشیدی 393600 1395
15 بررسی آنژیوژنز اندومتر رحم موش سوری بلافاطله قبل از لانه گزنی در سیکل طبیعی و به دنبال کاربرد داروهای HMG/HCG و اپیگالو کاتکین گالیت دکتر بهمن رشیدی مهرنوش ملک زاده 394668 1395
16 بررسی تاثیر ترکیب گیاهی Icariin، بر بیان ژن های اختصاصی غضروف در کندروسیت های تمایز یافته از سلول های بنیادی مشتق از پربی طی روند کندوژنز در داربست فیبرین دکتر بتول هاشمی بنی دکتر نوشین امیرپور، دکتر علی والیانی، مریم بهرامی 394590 1395
17 Semen Parameters and Chromatin Pachaging in Microsurgical Varicocelectomy Patients دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی فریناز فتوحی 393796 2015
18 بروز مقایسه ای پروتئین مهارکننده تومور BRCA1 در نمونه های سرطانی و سالم کولورکتال دکتر مهدی نیکبخت وحید کاشانیان 292162 1394
19 بررسی بیان ژنهای پروتامین 1 و پروتامین 2 در اسپم مردان اندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) و الیگوآستنواسپرمی دکتر روشنک ابوترابی دکتر فاطمه سادات مصطفوی، محسن اصغری وسطی کلائی 394895 1394
20 بررسی تاثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه دار از تشکیلات هایپوکامپ دکتر غلامرضا دشتی لیلا ره افروز 290336 1394
21 بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان دکتر مهدی نیکبخت فاطمه السدات میرابوطالبی 289028 1394
22 بررسی تاثیر استروژن بر میزان بیان مارکرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول های بنیادی مشتق از چربی دکتر شهناز رضوی حمیدرضا صادقیان 187128 1394
23 بررسی اثر جشتان بر روی بیان ژن مهارکننده توموری گیرنده استروژن نوع 1 (ER1) و آپوپتوز حاصل از هورمون درمانی در رده سلولی سرطان کبد دکتر مهدی نیکبخت دستجردی، دکتر ابراهیم اسفندیاری فریدون کاووسی 393005 1394
24 Study of the effects of the Rosa damascena extract on learning, spatial and long-term memories, neurogenesis and synaptic plasticity of hippocampal cells in the adult male rats دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد مردانی محمد کریمی پور 390559 2014
25 بررسی ارتباط بین تنگی شریان کاروتید مشترک و دانسیته استخوانی در زنان یائسه دکتر غلامرضا دشتی، دکتر آتوسا ادیبی وحید بیگی 392392 1393
26 بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر رویپارامترهای سیمن و حیات اسپرم های مردان نابارور الیگو آستنوزو اسپرمی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان با روش تزریق داخل رحمی (IUI) دکتر فرهاد گلشن ایرانپور، دکتر غلامرضا دشتی فاطمه فزوه، رویا مظفری 390556 1393
27 بررسی سطح سرمی استئو پروتگرین در زنان یائسه ی دچار آترواسکلروز در شریان کاروتید مشترک و پوکی استخوان در مقایسه با گروه کنترل اصفهان 1392-93 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی، دکتر مرتضی آبدار اصفهانی، دکتر آتوسا ادیبی دکتر غلامرضا دشتی، دکتر محمدرضا سلامت 392451 1393
28 تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلول های بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی T3 دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری فاطمه سادات مصطفوی 390563 1393
29 مقایسه میزان تکثیر و بقاء سلول های بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر PRP در داربست های آلژینات و فیبرین دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر محمد مردانی دکتر نوشین امیرپور، مرضیه صادقیان 392460 1393
30 بررسی رابطه بین اسپرم های CD9 مثبت و CD52  مثبت و پارامترهای اسپرمی با نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) دکتر روشنک ابوترابی، دکتر عبدالحسین شاهوردی دکتر بیتا ابراهیمی، رحیمه سیفعلی، سعید حسام 392265 1393
31 بررسی تاثیر پیاسکلیدین بر روند بیان ژن های اکریکان، کلاژن IIو X  در روند کندروژنز سلول های بنیادی مشق از چربی انسان در داربست فیبرین دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر علی والیانی دتر نوشین امیرپور، مجتبی اسماعیلی 393722 1393
32 تاثیر افزودن تیموکینون به محیط کشت بر حرکت، بقاء و وضعیت پتانسیل غشاء میتوکندری اسپرم مردان نورموز و اسپرمی دکتر فرهاد گلشن ایران پور، دکتر غلامرضا دشتی خاطره فاضلیان 39293 1393
33 جداسازی و شناسایی ترکیبات گیاه Euphorbia kopet daghi Prokh برمبنای فعالیت سایتوتوکسیسیته آن ها روی چند رده توموری انسانی دکتر سید مصطفی قنادیان، دکتر محمو آقایی، دکتر ابراهیم اسفندیاری فاروق فائض 3930595 1393
34 بررسی ارتباط بین سطح سرمی چربی خون (LDL-HDL-TG-CHOL) و دانسیته استخوانی در زنان یائسه دکتر غلامرضا دشتی، دکتر محمدرضا سلامت عاصم عیسی 392466 1393
35 بررسی اثر PRP (پلاسمایغنی از پلاکت) بر روند کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی در سیستم کشت Transwell دکتر علی والیانی   390010 1392
36 بررسیی ارتباط پلی مورفیسم (T245G) (RS3134069) ژن استئوپروتگرین در زنان یائسه ی مبتلا و غیر مبتلا به آترواسکلروز دکتر غلامرضا دشتی، دکتر رسول صالحی دکتر آتوسا ادیبی، دکتر محمدرضا سلامت، منصوره هدایتی 393422 1393
37 بررسی میزان تاثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) در بازه ی زمانی شش ماه اول سال 91 دکتر روشنک ابوترابی حجت حسینی 392296 1392
38 بررسی ارتباط مصرف استاتین و دانسیته استخوانی در زنان یائسه دکتر غلامرضا دشتی، محمدرضا سلامت عباس شبیری 392026 1392
39 بررسی ارتباط بین بیمای های قلبی عروقی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه دکتر غلامرضا دشتی، دکتر محمد رضا سلامت حسین صباغیه یزد 391131 1392
40 بررسی مارکرآنژیوژنز آندومتر رحم (CD31) موش بلافاصله قبل از لانه گزینی در سیکل طبیعی و به دنبال تحریک تخمک گذاری و مصرف داروهای پروژسترون و سیلدنافیل سیترات دکتر بهمن رشیدی دکتر محمد مردانی، مصطفی پیوندی کاریزبداق 392442 1392
41 تاثیر زعفران بر سلامت غشا و تمامیت ساختار کروماتین اسپرم رت دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی سید احمد واعظ 391243 1392
42 مقایسه مارکرهای سطحی (CD14, CD44) در سلول های بنیادی مشتق از چربی  (ADSCs) کندروسیت های تمایز یافته از ADSCs در داربست آلژینات و کندروسیت های طبیعی دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر ابراهیم اسفندیاری روناک زارعی 392520 1392
43 مقایسه روند کندوژنز سلول های بنیادی مشتق از پربی انسانی در دو سیستم کشت سه بعدی Pellet & Micromass دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر محمد مردانی مهتاب تیموری 391233 1392
44 ارزیابی ارتباط در صد اسپرم های CD52 مثبت با پارامترهای اسپرمی وسمن دکتر روشنک ابوترابی فاطمه مازینی 391269 1392
45 بررسی تاثیر میدان الکتریکی بر فرآیند کندروژنز در سلول های بنیادی حاصل از چربی دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر محمد مردانی شیوا روشنخواه 188046 1392
46 بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهار کننده تومور DAL-1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی دکتر مهدی نیکبخت، دکتر اردشیر طالبی زهرا عبدالعالی 390607 1392
47 بررسی تاثیر هیدروژل آلژینات بر میزان تکثیر و تمایز عصبی سلول های بنیادی جدا شده از بافت چربی انسانی دکتر شنهاز رضوی، دکتر حمید بهرامیان زهرا خسروی زاده 391145 1392
48 بررسی پایداری استئوبلاست های حاصل از تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات در ناحیه آسیب استخوان تیبا سگ دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر ابراهیم اسفندیاری فرزانه صادقی، فریبا حیدری، دکتر وحید گوهریان، دکتر علی والیانی، مسعود قربانی، دکتر شنهاز رضوی، دکتر محمد مردانی،  دکترعلی اخوان، ددکتر شهریار ادیبی 187127 1391
49 تاثیر داروهای آنتی دپرسانت سرترالین و پاروکستین بر تمایز نوروژنیک سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان دکتر شهناز رضوی، دکتر نوشین امیرپور ملیحه جهرمی دستجردی 391235 1391
50 بررسی اثر Salermide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1  وCTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین P53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی MCF-7 دکتر مهدی نیکبخت دستجردی، دکتر محمد مردانی محمدرضا سلحشور 390376 1391
51 بررسی و مقایسه ویژگی های سلول های بنیادی مشتق از پربی تمایز یافته به کندروسیت، از طریق مهندسی بافت با سلول های کندروسیت طبیعی در شرایط In vitro  دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد مردانی، دکتر حمید زرکش اصفهانی ملک مسعود انصار 390008 1391
52 The effect of co-transplantation of neural precursor cells derived from human embryonic stem cells and rat schwann cells into rat model of spinal cord injury دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حمید بهرامیان علی نیاپور 387378 2011
53 بررسی میزان تاثیر پیوند سلول های مزانشیمی انسانی و سلول های پیشساز عصبی مشتق از پالپ دندان بر بهبود آسیب طناب نخاعی موش صحرایی دکتر حمید بهرامیان، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند زهرا تقی پور 388092 1390
54 مقایسه نسبی میزان کلاژن I و II و اگریکان تولید شده توسط کندروسیت طبیعی و کندروسیت حاصل از تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی در سیستم کشت Pellet از طریق ایمنوهیتوشیمی دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر روشنک ابوترابی، دکتر حسین ربانی، سعید زمانی 290223 1390
55 تهیه و بررسی مقاطع پلاستینه قابل انعطاف مغز انسان به روش پلی استر P89 با حذف مرحله قالب گیری دکتر عباسعلی ربیعی، دکتر محمد حسین اسدی، دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر حسین بهادران، منیر تقی پور جاوری 389074 1390
56 بررسی وضعیت متیلاسیون ناحیه پروموتر ژن های مهار کننده تومور BRCA1  و BRCA2 و بیان پروتئین های مربوطه در ژنوتیپ های مختلف ژن MTHFR در نمونه های سرطان تخمدان دکتر مهدی نیکبخت احمد شبانی زاده 389040 1390
57 بررسی میزان آپوپتوز سلول های اندوتلیال شریان کاروتید خرگوش های نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول و اثر آهن و ویتامین E بر آن دکتر غلامرضا دشتی، دکتر محمد مردانی دکتر بهمن رشیدی، دکتر سید محسن حسینی، سید محمد جعفر حائری 388462 1389
58 بررسی میزان تکثیر سلول های استئوبلاست در دو داربست آلژینات و هیدروکسی آپاتیت- تری کلسیم فسفات دکتر حسین صادقی، دکتر حمید بهرامیان، دکتر ابراهیم اسفندیاری فرشته علی اکبری 388271 1389
59 تهیه و ساخت بلوک های حجمی پلاستینیشن قابل انعطاف از قلب و استخوان ران گوسفند دکتر عباسعلی ربیعی، دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر مرتضی حاجیان عاطفه شموسی 388156 1389
60 اثر عصاره گیاه بیلهر بر لیپو پروتئین های سرم، تجمع رگه های چربی در عروق کرونر و آئورت و بیان پروتئین CD40 در آئورت سینه ای خرگوش های نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول دکتر غلامرضا دشتی، دکتر منصور صالحی، دکتر ابراهیم سجادی دکتر محمد حسین صانعی، احمد تیموری نژاد 387301 1388
61 تاثیر سومایت های جنین جوجه بر تمایز عصبی سلول های بنیادی جنینی موش دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند محسن سقا 150 1388
62 بررسی رابطه میزان فراگمنتسیون dna لکوسیته ای خون به روش Comet و اسپرم به روش Comet و SCD در بمیارن نابارور  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی دکتر عبدالرشا صباحی، سیده زهرا بابازده 386263 1387
63 حذف اسپرم های انسانی Fas مثبت، PI منفی از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمان دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر روشنک ابوترابی، دکتر مینو ادیب، دکتر حمید بهرامیان مریم سلیمانی 386268 1387
64

تهیه و ساخت پلیمر انعطاف پذیر و تولید مقاطع قابل انعطاف پلاستینیشن مغز

دکتر عباسعلی ربیعی، دکتر مرتضی حاجیان، دکتر ابراهیم اسفندیاری عطالله فتح الله پور 15100 1387
65 بررسی میزان بقاء بلاستوسیست های گاوی پس از انجامد شیشه ای با دو روش Cryollop و Cryotop دکتر حسین صادقی، دکت رمحمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حمید بهرامیان وجیهه عسگری 386264 1387
66 بررسی مقایسه ای رشد سلول های استئوبلاست در کشت تک لایه ای و سه بعدی(Alginate bead)  دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر عباسعلی ربیعی، مهرآفرین فشارکی معصومه سنائی 386322 1387
67 Investigation of Microsatellite Instability in Isfahanian breast cancer specimens with diffrent p53 codon 72 genotypes دکتر مهدی نیکبخت، دکتر منصور صالحی، دکتر محمد ربانی معصومه فغانی 385354 2008
68 Determination of the Prevalence and Distribution of Neural Stem and Progenitor Cells along the Entire Ventricular Neuraxis of the Adult Mouse Brain دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد مردانی دکترردانی دکترردانی، محمدقاسم گل محمدی 83163 2007
69 مقایسه کارآیی دو روش Density gradient centrifugation و Zeta جهت جداسازی اسپرم های بالغ با DNA سالم و محتوای پروتامین طبیعی، با استفاده از Acridin Orangeو SCDو CMA3و Tunel دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی نوش آفرین خواجوی 270-5 1386
70 بررسی تاثیر نوتوکورد جنین جوجه روی القای عصبی سلول های بنیادی جنینی موش دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند مریم انجم شعاع 83176 1386
71 اثر گیاه گلپر بر تجمع در عروق کرونر خرگوش نر تغذیه شده با رژیم عمولی و کلسترول بالا دکتر زین العابدین بهدادی پور، دکتر غلامرضا دشتی، دکتر ولی الله حاج هاشمی مهندس فرزان، پروین ملک جمشیدی 384139 1386
72 بررسی رابطه بین قابلیت اتصال اسپرم به اسید هیالورونیک و میزان کمبود پروتامین دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی محمد طاهر تقدسی 385121 1386
73 اثر اسید آسکوربیک بر تجمع Fatty streaks در شریان های کرونری و آئورت خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب با تغذیه کلسترول بالا دکتر غلامرضا دشتی، دکتر زیننالعابدین بهدادی پور دکتر محمد مردانی، مهندس علی فرزان، پرویز واحدی 83169 1384
74 بررسی موتاسیون اکسون های 5 تا 9 ژن P53 در تومورهای بدخیم نواحی مختلف آناتومیک روده بزرگ با روش PCR-SSCP و بیان پروتئین P53 در نمونه های هیستوپاتولوژیک مربوطه دکتر مهدی نیکبخت، دکتر منصور صالحی، دکتر مژگان مختاری رحیمم گل محمدی 83182 1385
75 بررسی مقایسه ای دانش و نگرش دانشجویان شرکت کننده در دوره بازآموزش آناتومی به روش سنتی و آموزشی مساله محور در دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان فرناز فرشیدفر، دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر طاهره چنگیز، دکتر فرود بهمنی، دکتر نیکو یمانی، احسان امینی نوید کلینی 284023 1384
76 تاثیر ولتازو زمان بر میزان فیوژن و تکوین جنین های تتراپلوئید حاصل از الکتروفیوژن جنین های دوسلولی گاو تا مرحله پلاستوسیست دکتر محم حسین نصر اصفهانی، دکتر محمد مردانی محمد رضا دارابی 81139 1383
77 بررسی شیوع کمبود انواع پروماتین در بیماران کرومومایسین A3 مثبت کاندید روش های نوین درمان ناباروری دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی، دکتر حمید بهرامیان محمد صالحی 82364 1383
78 اثر عصاره کند بر تجمع fatty streaks در عروق کرونر خرگوش نر تغذیه شده با رژیم معمولی و کلسترول بال دکتر غلامرضا دشتی، دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر مهدی نعمت بخش دکتر محمد حسین صانعی، دکتر سلیمان افشاری پور، مهندس علی فرزان، مهرزاد جعفری برمک 82177 1383
79 بررسی اثر مصرف عصاره آبی کندر بر روی اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ دکتر محمد مردانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری سهراب یوسفی جوجاده 82024 1383
80 بررسی اثر کفی طبی چرمی در افراد دچار کف پای صاف انعطاف پذیر بر سرعت راه رفتن، ضربان قلب و احسا خستگی در ساق ها در مرکز ارتوپدی علال احمر و مدارس استان اصفهان در سال 1382-83 دکتر فرود بهمنی بیژن ضیائی 82316 1383
81 بررسی تاثیر کمبود پروتامین بر تراکم پیش رس کروموزوم اسپرم انسان دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی دکتر محمد مردانی، ندانقشی زادیان 83045 1383
82 بررسی میزان بقاء و تعداد سلول های توده داخلی حاصل از بلاستوسیست های به دست آمده از اووسیت های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجامد شیشه ای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر محمد مردانی حجت اله کریمی جشنی 594-21 1382
83 بررسی ارزش تشخیصی رنگ آمیزی سیتوکراتین در شناسائی میکرومتاستازهای غدد لنفاوی آگزیلاری در بیماران مبتلا به مارسینوم پستان مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا (س) در سال های 80- 82 دکتر زین العابدین بهدادی پور، دکتر مژگان مختاری مهین صابری 82031 1382
84 بررسی عملکرد غده سمینال وزیکل وتاثیر دی تریتول (DTT) بر پایداری کروماتین اسپرم در زوج های تحت درمان به دو روش IVF و ICSI دکت رمحمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی ایمانه شمایلی یگانه 81230 1382
85 بررسی تاثیر کمبود پروتامین اسپرم بر میزان لقاح و شیوع تراکم پیش رس کروموزومی اسپرم (PCC) درون سیتوپلاسم اووسیت های لقاح نیافته انسان پس از ICSI دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی حبیبه ازوجی 81138 1382
86 پلاستینیشن اندام های فوقانی و تحتانی باتزریق پلیمر رنگی به داخل شریان ها دکتر غلامرضا دشتی، دکتر عبدالرضا صباحی اردشیر ساکی 81035 1382
87 ساخت پلیمر و تهیه بدن کامل انسان به روش پلاستینیشن حجمی دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر عباسعلی ربیعی 980135 1382
88 تجزیه و تحلیل استرولوژیک تغییرات حجمی گلومرول های کلیه جنین رت به دنبال مسمومیت بالیتیوم دکتر زین العابدین بهدادی پور، دکتر هوشنگ رفیق دوست مریم سربیشگی درمیان 82046 1382
89 Quantitative Analysis of Hippocampus and Memory Power in Adult Male Rats of First Generaton Following Administration of Bosw ellia Serrata During Gestation and Lactation دککتر ابراهیم اسفندیاری محمد حسین شریف آباد 80152 2003
90 ارزیابی آزمون MTT به عنوان تست حیاتی اسپرم و کاربرد بالینی آن در تزریق مستقیم اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری روشنک ابوترابی پ/79/404 1381
91 بررسی کارآئی دو روش دانسیته گرادیان در بهبود دانسیته و حرکت و جداسازی اسپرم های با کروماتین و مرفولوژی نرمال و اثر این پارامترها بر روی لقاح آزمایشگاهی ضریب کلیواژ و کیفیت جنین دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی صفورا توفیق حسابی 79324 1380
92 بررسی تاثیر پروتئین تنظیم کننده کمپلمان (CD59) بر تحرک اسپرماتوزوا  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر عباس رضایی محمود هاشمی تبار 77073 1379
93 اثر استروژن بر تجمع Fatty Streaks در عروق کرونر خرگوش تخمدان برداری شده و تغذیه شده با رژیم سرشار از کلسترول در مقایسه با گروه شاهد دکتر مهدی نعمت بخش، دکتر غلامرضا دشتی، دکتر پروین رجبی علیرضا همتی 79105 1379
94 بررسی تاثیر پروتئین CD46، یک پروتئین تنظیم کننده کمپلمان، بر روی Motility اسپرم به عنوان یکی از علل ناباروری دکتر محمد حسین نصر اصفهانی دکتر حمید بهرامیان رنانی 77074 1379
95 بررسی تاثیر ارائه درس عملی آناتومی قبل از تئوری آن بر روی کیفیت آموزش آناتومی  محمد علی اطلسی، همایون نادریان غلام عباس موسوی 7513 1375

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir