طرحهای پژوهشی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/22-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع طرح  نام مجری طرح  همکاران طرح کد طرح   تاریخ شروع طرح  تاریخ پایان طرح  توضیحات طرح
             
 بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين  D در بيماران خانم با تروماي اسكلتي عضلاني مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشكده پزشكي اصفهان  دكتر مسعود عمادي دكتر محسن بني مهدي    19/12/91    
 تعيين و مقايسه اثربخشي درمان استئوآرتريت زانو با « ورزش + taping زانو + دارو » و « ورزش + دارو » در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه طب فيزيكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دكتر پريسا طاهري دكتر محبوبه مشايخي   19/12/91    
بررسي فراواني آنومالي مارتين گروبر در افراد مراجعه كننده به درمانگاه هاي الكترودياگنوزيس گروه طب فيزيكي  دكتر سعيد خسروي دكتر ليدا كياني مهر   26/12/91    
 بررسي فراواني عصب فرعي پرونئال عمقي بر اساس يافته هاي الكترودياگنوز در مراجعين به مراكز EDX دانشكده پزشكي اصفهان  دكتر سعيد خسروي دكتر ابوالقاسم كياني     26/12/91    
تعيين و مقايسه اثرات ليزرتراپي و اسپلينت بر علائم كلينيكي و پارامترهاي تحت NCS بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ  دكتر شيلاحقيقت دكتر زهره ذبيحي     10/12/91    
 بررسي مقايسه اي پيامدهاي درماني كاربرد اسپيلينت مچ دست به تنهايي و تزريق موضعي استروئيد به همراه اسپيلينت در موارد متوسط تا شديد سندرم تونل كارپال در بيماران مراجعه كننده به مراكز پزشكي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 91 الي 92  دكتر مسعود عمادي  دكتر سيداميرابراهيم محموديان    26/6/91    
effecto of extraporeal shock wave therapy on pain in patient with chronic refractory coceydynia: A Quasi-experimental study دکتر شیلا حقیقت دکتر محبوبه مشایخی   2015 2016  
The autonomic dysfunction in patient with lupus disease: an electrophysiologic study advance biomedical research دکتر شیلا حقیقت دکتر عندلیب - دکتر علی محمدفاطمی   2015 2016  
Autologous platelet-rich plasma compared with whole blood for the treatment of chronic plantar fascitis; acomparative clinical trial. دکتر وحدت پور دکتر کیانی مهر - دکتر احرار 506 2015 2016  
long-term effect of extracoporea shock wave therapy on the treatment of chronic pelvic pain syndrome due to non bacterial prostatitis دکتر وحدت پور دکتر مؤیدنیا - دکتر خسروی - دکتر حقانی - دکتر یوسفی   2013 2014  
مقایسه اثر درمانی عصاره میوه سنجد با عصاره زردچوبه بر میزان درد علایم و عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به OA زانو  دکتر وحدت پور
دکتر حقیقت
دکتر برادران 49714 اسفند 98    

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir