طرحهای پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نوع طرح
1 لیست طرحهای آزاد گروه روانپزشکی
2 لیست طرحهای رزیدنتی گروه روانپزشکی
3 لیست طرحهای اینترنی گروه روانپزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir