ضوابط و اهداف آموزشی (کوریکولوم)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی

اینترونشنال کاردیولوژی

بیهوشی مغز و اعصاب

جراحی عمومی درون بین
ویتره و رتین
بیماریهای قرنیه و خارج چشمی
مراقبت های ویژه کودکان
سم شناسی بالینی 
جراحی ستون فقرات
صرع 
سوختگی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir