ضوابط و اهداف آموزشی (کریکولوم)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آموزشی و ضوابط و اهداف رشته های تخصصی
بیهوشی
جراحی عمومی
بیماریهای پوست
چشم پزشکی
ارتوپدی
زنان و زایمان
بیماریهای داخلی
بیماریهای عفونی
طب اورژانس
پزشکی اجتماعی
جراحی مغز و اعصاب
روانپزشکی
طب فیزیکی و توانبخشی
کودکان 
آسیب شناسی
بیماریهای مغز و اعصاب
گوش و حلق و بینی
جراحی کلیه و مجاری ادراری
بیماریهای قلب و عروق
رادیولوژی
رادیوانکولوژی
پزشکی خانواده

 

 برنامه و ضوابط و اهداف رشته ها
      تخصصی        فوق تخصصی      فلوشیپ
وزارتی گروه های دانشکده وزارتی گروه های دانشکده  وزارتی گروه های دانشکده 
بیهوشی    جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی    اینترونشنال کاردیولوژی  
جراحی عمومی    گوارش بالغین    بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب  
بیماریهای پوست    روانپزشکی کودک    جراحی درون بین  
چشم پزشکی    نفرولوژی    ویتره ورتین  
ارتوپدی    بیماریهای قلب اطفال    قرنیه  
زنان و زایمان    خون و سرطان بالغین    مراقبت های ویژه کودکان  
بیماریهای داخلی    بیماریهای قلب وعروق    سم شناسی بالینی  
بیماریهای عفونی    غدد درون ریز و متابولیسم بالغین    جراحی ستون فقرات  
طب اورژانس    غدد درون ریز و متابولیسم کودکان   صرع  
پزشکی اجتماعی    طب نوزادی و پیرامون تولد   سوختگی  
جراحی مغز و اعصاب    جراحی قلب و عروق      
روانپزشکی    روماتولوژی      
طب فیزیکی و توانبخشی    جراحی کودکان      
کودکان    جراحی قفسه صدری      
 آسیب شناسی(اهداف)    مراقبت های ویژه      
 آسیب شناسی(ضوابط)   گوارش کودکان      
 رشته تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب(اهداف)   بیهوشی در جراحی قلب      
 رشته تخصصی گوش و حلق و بینی (اهداف)   مغز و اعصاب کودکان      
رشته تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب (ضوابط)          
رشته تخصصی گوش و حلق و بینی (ضوابط)          
رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری (ضوابط)          
رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری (اهداف)          
رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق          
رشته تخصصی رادیولوژی (ضوابط)              
رشته تخصصی رادیولوژی (اهداف)          
رادیوانکولوژی            
پزشکی خانواده          

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir