ضوابط و اهداف آموزشی(کوریکولوم) دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
گروه های آموزشی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir