ضرورت ارسال گزارش های عوارض و اشتباهات مرتبط با مصرف فراورده های سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلیه دانشگاه ها،دانشکده های علوم پزشکی کشور،مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مطب ها و کلینیک های ویژه، مراکز دارویی و داروخانه های دولتی و خصوصی، سازمانهای بیمه گر،سازمانهای پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی مسئولیت گزارش دهی عوارض دارویی و اشتباهات داروپزشکی و سایر فراورده های سلامت را از طرق زیر دارند:

1.سامانه برخط گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها وفراورده های سلامت از طریق صفحه اصلی سایت سازمان غذا و دارو ،به آدرس www.fda.gov.ir و یا لینک مستقیم adr.ttac.ir

2.تکمیل فرم زرد ADR

3.تماس تلفنی با شماره تلفن های 66176934 و61927144

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir