صورتجلسات دفاع گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
نkhام و نام خانوادگی تاریخ دفاع صورتجلسه
داوود آزادی 96 دفاع
نعمت اله رحیمی 96 دفاع
مهدی خورشیدی 96 دفاع
سمیرا محمدی مبارکه 95 دفاع
ملیحه کریمی 95 دفاع
پوریا نصیرمقدس 95 دفاع
 زهرا طاها نسب 95 دفاع
سید ابوالفضل حسینی نسب 95 دفاع
نفیسه ملکی 95 دفاع
فاطمه ریاحی 95 دفاع
سینا مباشر زاده 94 دفاع
میثم روزبهانی 94 دفاع
راضیه دهبانی پور 94 دفاع
محمدحسین رضائیان 94 دفاع
راضیه کمال دولت آبادی 93 دفاع
آزاده  ترقیان 93 دفاع
زینب بابایی 93 دفاع
حسینعلی راهدار 93 دفاع
مریم  احمدپور 93 دفاع
حمید واعظ 93 دفاع
امیرمرتضی ابراهیم زاده 93 دفاع
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir