صورتجلسات دفاع گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/07/12-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
سرکار خانم زهره مناجاتی ۹۵/۴/۵ *
سرکارخانم نرگس افهمی ۹۳/۱۲/۱۶ *
سرکارخانم مریم قاسمی ۹۴/۲/۱۹ *
سرکارخانم  پیمانه شکراللهی ۹۴/۱۲/۱۵ *
سرکارخانم محبوبه اسدی ۹۲/۷/۷ *
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir