صورتجلسات دفاع گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-14:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
تینوش الماسی 97/12/12 صورتجلسه
ندا برادران محسنیان 97/11/24 صورتجلسه
پگاه سعادتمند 97/10/26 صورتجلسه
حسین عباسیان 97/07/29 صورتجلسه
منا فاضل قاضیانی 97/07/22 صورتجلسه
هادی اکبری زاده 97/04/20 صورتجلسه
مرضیه میرزائیان 97/04/19 صورتجلسه
رویا پرهیزگار 97/02/30 صورتجلسه
فاطمه قهرمانی 97/02/11 صورتجلسه
هادی کیوان 96/11/10 صورتجلسه
محسن صائب 96/11/8 صورتجلسه
حمید غزنوی 96/10/11 صورتجلسه
ایرج عابدی 96/4/19 صورتجلسه
فاخره پاشایی 96/3/23 صورتجلسه
حبیب ا... مرادی 96/5/17 صورتجلسه
سجاد پندش 96/3/8 صورتجلسه
مینا ملک پور 95/12/16 صورتجلسه
نیلوفر اکبر دوست 95/11/27 صورتجلسه
سهیلا شریفیان 95/11/12 صورتجلسه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir