صورتجلسات دفاع گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-10:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
هادی کیوان 96/11/10 صورتجلسه
محسن صائب 96/11/8 صورتجلسه
حمید غزنوی 96/10/11 صورتجلسه
ایرج عابدی 96/4/19 صورتجلسه
فاخره پاشایی 96/3/23 صورتجلسه
حبیب ا... مرادی 96/5/17 صورتجلسه
سجاد پندش 96/3/8 صورتجلسه
مینا ملک پور 95/12/16 صورتجلسه
نیلوفر اکبر دوست 95/11/27 صورتجلسه
سهیلا شریفیان 95/11/12 صورتجلسه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir