صورتجلسات دفاع گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-14:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
حبیب ا... مرادی 96/5/17 صورتجلسه
سجاد پندش 96/3/8 صورتجلسه
مینا ملک پور 95/12/16 صورتجلسه
نیلوفر اکبر دوست 95/11/27 صورتجلسه
سهیلا شریفیان 95/11/12 صورتجلسه
    صورتجلسه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir