صورتجلسات دفاع گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-10:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دانشجو تاریخ دفاع صورتجلسه
بهروز رباط جزی 96/11/16 صورتجلسه
مینا حسینی 96/11/14 صورتجلسه
آناهیتا نجفعلی زاده 96/9/8 صورتجلسه
الهه واعظ مقدم 96/6/27 صورتجلسه
زهرا عدنانی 96/6/27 صورتجلسه
یاسر مقدم 96/6/27 صورتجلسه
رضا غلامنژاد 96/4/14 صورتجلسه
شکوفه رحیم پور 96/3/9 صورتجلسه
نگار مرآتیان 95/12/25 صورتجلسه
مریم محمد گنجی 95/12/25 صورتجلسه
فاطمه تشریفی 95/12/24 صورتجلسه
فائزه عباسی راد 95/12/24 صورتجلسه
ساناز افشار 95/12/23 صورتجلسه
نیلوفر کیهان مهر 95/12/22 صورتجلسه
شیما سلطانی 95/12/21 صورتجلسه
آزاده سیدجودکی 95/12/18 صورتجلسه
مهسا رضایی پور 95/12/15 صورتجلسه
شیما شاپوری 95/12/7 صورتجلسه
صادق فیض اله زاده 95/9/22 صورتجلسه
وحید محمد شاهرخی 95/9/20 صورتجلسه
رضا یزدانی 95/8/1 صورتجلسه
ویدا همایونی 95/7/26 صورتجلسه
ربابه سیفی 95/7/5 صورتجلسه
شیرین عبداله کوهپایه 95/6/29 صورتجلسه
پریا علیدادیانی 95/6/28 صورتجلسه
سمانه مصطفوی 95/6/27 صورتجلسه
فائزه سلطان پور 95/6/21 صورتجلسه
مجید عابدخجسته 95/5/25 صورتجلسه
فهیمه دادخواه 94/12/19 صورتجلسه
بنفشه فاضلی 94/12/18 صورتجلسه
ناهید صداقت 94/12/17 صورتجلسه
نبی اله محمدی 94/11/28 صورتجلسه
سرینه شاجانیان 94/9/22 صورتجلسه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir